Antibioottiresistenssiä on torjuttava yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja keinoilla

17.11.2023 | Laura Labart, erityisasiantuntija

Antibioottiresistenssiä on torjuttava yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja keinoilla

Antibioottiresistenssi on vakava tulevaisuuden terveysuhka. Bakteerien muuttuminen antibiooteille vastustuskykyisiksi uhkaa ihmisten ja eläinten terveyttä kaikkialla maailmassa. Jos resistenssi jatkaa yleistymistä nykyisellä vauhdilla, arvioidaan sen vuoteen 2050 mennessä aiheuttavan vuosittain 10 miljoonan ihmisen kuoleman sekä jopa 100 miljardin dollarin kustannukset  maailmantaloudelle. Maailman antibioottiviikkoa (WAAW, World Antimicrobial Awareness Week) vietetään 18.–24.11.


Ilman maailmanlaajuista, yhdenmukaista ja välitöntä toimintaa olemme luisumassa tilanteeseen, jossa tavalliset infektiot voivat jälleen olla tappavia. Mitä sitten voimme tehdä?
 

Miksi emme tehokkaammin hyödyntäisi rokotteita?


Käytössämme olevista keinoista antibioottiresistenssin torjumisessa meidän tulee tehokkaammin hyödyntää rokotteita. Jo nyt käytössä olevilla rokotteilla pystymme ennaltaehkäisemään vakavia sairastumisia ja komplikaatioita, vähentämään vastustuskykyisten taudinaiheuttajien esiintyvyyttä ja leviämistä, sekä vähentämään antibioottien liikakäyttöä. Tällaisia rokotteita ovat esimerkiksi pneumokokkirokotteet, Haemophilus influenzae tyypin B-rokote (Hib), rotavirusrokote, tuhkarokkorokotteet ja influenssarokotteet. Myös useita uusia rokotteita on kehitteillä eri taudinaiheuttajia vastaan.

Rokote - ja hyvästä rokotuskattavuudesta huolehtiminen - on ennaltaehkäisevä ja siksi niin monella mittarilla kustannustehokas tapa pitää ihmiset terveinä ja yhteiskunta toimivana. Rokotteilla voimme lisäksi ehkäistä kalliita sairaalahoitoja ja pitkäaikaisiin jälkiseurauksiin liittyvää hoitoa. Rokotteet ovatkin investointi koko väestön tasa-arvoisempaan terveyteen, työ- ja toimintakykyyn ja keino parantaa terveydenhuollon kantokykyä.
 

Tarvitsemme myös uusia antibiootteja terveydenhuollon käyttöön


Terveydenhuollossa antibiootteja tarvitaan ennaltaehkäisyn lisäksi infektioiden hoitoon. Antibiootit myös varmistavat, että sairaaloissa voidaan toteuttaa mahdollisimman pienellä riskillä vaativia hoitotoimenpiteitä, kuten esimerkiksi leikkauksia ja syöpähoitoja. Antibioottiresistenssin yleistyminen uhkaa niin infektioiden hoitoa kuin myös ennaltaehkäisyä. Siksi on erittäin tärkeää, että nimenomaan resistenttejä bakteereja vastaan kehitetään edelleen uusia antibiootteja.

Uusia antibiootteja tulisi kehittää äärimmäisiä tilanteita varten, joissa olemassa olevat lääkkeet eivät enää tehoa. Niitä ei olisi edes tarkoitus ottaa laajasti käyttöön. Potilaita on lähtökohtaisesti vähän, ja käyttö rajautuu pääasiassa sairaaloissa annettavaan hoitoon. Uusien antibioottien kehittäminen edellyttääkin kannusteiden luomista, sillä niissä ei toimi tavallinen lääkkeiden kehittämisen logiikka.
 

Euroopan komissio on esittänyt EU-tason kannustetta uusien antibioottien kehittämiseen


Tutkimus- ja kehitystyö on pitkäkestoista, epävarmaa ja siihen sisältyy aina suuri kaupallinen riski, sillä iso osa lääketutkimus- ja kehitystyöstä ei koskaan päädy lääkevalmisteeksi. Siksi tarvitsemme uusia tapoja, joiden avulla yhteiskunta kannustaa lääkeyrityksiä kehittämään uusia antibiootteja ja tuomaan ne myös pienten maiden markkinoille.

Euroopan komissio on esittänyt EU-tason kannustetta, joka mahdollistaisi uusien antibioottien kehittämisen ja jolla rahoitettaisiin yritysten tutkimus- ja kehitystyötä. Yhteisenä tavoitteena on tukea antibioottien oikeaa ja vastuullista käyttöä infektioiden hoidossa sekä turvata uusien antibioottien saatavuus silloin, kun niitä tarvitaan.