Biopankkien näytekokoelmat osaksi tulevaisuuden lääketiedettä

23.09.2020 | Biocodex Oy / Kirjoitus on osa 100 päivää lääketeollisuutta -kampanjaa

Biopankkien näytekokoelmat osaksi tulevaisuuden lääketiedettä

Biopankit ovat pankkeja, joihin talletetaan ihmisistä kerättyjä biologisia näytteitä. Näytteet voivat olla esimerkiksi verta, kudospaloja tai ulostetta. Lisäksi biopankkiin tallennetaan myös näytteisiin liittyviä terveystietoja, kuten näytteiden antajan ikä, sukupuoli sekä sairausdiagnoosit. Näytteiden luovuttaminen biopankille on aina vapaaehtoista.

Käytännössä biopankit ovat suuria näytekokoelmia, joita voidaan hyödyntää lääketieteellisessä tutkimuksessa. Tutkijat tai esimerkiksi lääkeyhtiöt voivat niin sanotusti lainata näytteitä omaan tutkimukseensa. Kun tutkimus on päättynyt, näytteet sekä näytekohtaiset tutkimustulokset palautetaan biopankkiin korkojen kera. Toisin sanoen joka kerta kun näytettä tutkitaan, näytteisiin liittyvä tiedon määrä lisääntyy, ja kaikki tieto tallentuu biopankkiin. 

”Nykyisen tiedon valossa eteenkin suoliston mikrobistolla on vaikutusta ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen,” kertoo Biocodexin mikrobiologian tohtori Julia Cuellar. Lisäksi tiedetään, että tietyt ruokailutottumukset, kuten rasvaiset ja sokeripitoiset ruuat, sekä toistuvat antibioottikuurit häiritsevät merkittävästi suolistomikrobiston herkkää tasapainoa. Suolistomikrobien epätasapaino voi aiheuttaa mm. lihavuutta, suolistosairauksia sekä allergioita. 

Vuonna 2018 Turkuun perustettiin mikrobistopankki, johon kerätään terveiden ihmisten ulostenäytteitä. Kysyimme Auria Biopankin tutkimuspäälliköltä Eveliina Munukalta kuka voi tallentaa omat ulostenäytteensä mikrobistopankkiin.

”Periaatteessa kuka vaan aikuinen voi luovuttaa näytteensä allekirjoitettuaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä toimivan Auria Biopankin biopankkisuostumuksen. Suostumuksen allekirjoitettuaan henkilölle lähetetään kotiin erilliset näytteenottovälineet ohjeineen, ja näytteen otettuaan sen voi lähettää postitse laboratorioon”, kertoo Munukka.

Ulostenäytteistä voidaan määrittää koko niiden sisältämä mikrobiomi eli ihmisen niin sanottu normaalimikrobisto käyttämällä sekvensointitekniikoita. Tällöin saadaan selville luovuttajan suolistomikrobiston bakteeriprofiili eli mitä kaikkia bakteereja suolistossa kyseisellä henkilöllä esiintyy. Terveiden ihmisten suolistomikrobit ovat hyvin erilaisia keskenään. Tämän takia tullaan tarvitsemaan tuhansien ja taas tuhansien henkilöiden mikrobistonäytteitä, jotta mikrobistopankki voisi olla riittävän kattava kansallinen vertailuaineisto.

Lopuksi Munukka kannustaa terveitä henkilöitä tallentamaan ulostenäytteensä mikrobistopankkiin. 

”Pitkän aikavälin tavoitteena on niin sanotun kansallisen eli suomalaisen vertailumikrobisto-aineiston kerääminen ja kokoaminen siten, että sitä voitaisiin hyödyntää laajasti tulevaisuudessa lääke- ja terveystieteellisessä tutkimustyössä muiden olemassa olevien biopankkien näytekokoelmien kaltaisesti.”

 

Biocodex Oy

08_2020/74128178