EU:n hoitotakuulla asianmukainen hoito kaikille

08.07.2022 | Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko

EU:n hoitotakuulla asianmukainen hoito kaikille

Arvomme määrittävät priorisointiamme. Se on erityisen raskasta silloin, kun on tehtävä ihmistä koskevia merkittäviä päätöksiä. Kuulimme hoitotiimien tuskan, kun Etelä-Euroopassa lääkärit koronapandemian pahimmassa vaiheessa joutuivat tekemään raskaan valinnan ketä hoitaa, ja kenet jättää ilman hoitoa, kun resurssit eivät riittäneet kaikkien pelastamiseen. Ehdittiin asiaa pohtia jo Suomessakin, kun ei vielä tiedetty taudinkuvan kehittymistä.

Jokaisen elämä on yhtä arvokas ja siksi jokaisella iästä, taustasta tai sairaudesta riippumatta on oltava oikeus saada parasta mahdollista hoitoa. Tämä hoitotakuu Euroopan unionin on taattava kaikille jäsenmaiden kansalaisille. Kaikki eurooppalaiset ansaitsevat helposti saavutettavaa ja laadukasta hoitoa.

Yhteiskunta eriarvoistuu varsinkin taloudellisissa kriisitilanteissa. Hoitoon pääsy on perusoikeus ja sen on oltava jokaiselle sama. Koronaviruspandemia toi parin viime vuoden aikana lopullisesti päivänvaloon terveydenhuollossa piilevät puutteet ja vakavat ongelmat. Terveydenhuolto- ja hoivakapasiteettimme kokonaisuudessaan on aliresursoitu kaikissa EU-jäsenmaissa, myös Suomessa. Tämä pitää korjata. 

Euroopan parlamentti hyväksyi juuri heinäkuun alussa valmistelemani kannan eurooppalaisen hoivan tilanteesta ja tulevaisuuden tarpeista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun parlamentti ottaa laajan, kokonaisvaltaisen kannan siihen, mitä EU:ssa yhteisesti tulee tehdä hoivan puutteiden korjaamiseksi ja hyvän, saavutettavan hoidon takaamiseksi kaikille ihmisille.

Tarpeisiin vastaava terveydenhuolto sekä oikeus hyvään hoivaan saavutettavine palveluineen on taattava kaikille EU-kansalaisille asuinpaikasta riippumatta. Hoivaa on uudistettava niin, että se ottaa paremmin huomioon hoidettavien itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaiset tarpeet, ja niin, että hoitajat voivat paremmin ja saavat enemmän tukea.

Kaikkien sairauksien hoito, ei ole samalla viivalla, monessakaan mielessä. Mielen sairauksissa on edelleen stigma, häpeän leima on vielä 2020-luvullakin näkyvissä. Psyykkisesti sairastuneet kohtaavat ennakkoluuloja ja syrjintää. On käsittämätöntä, että edelleen on ikään kuin hyväksyttävämpää sairastaa kipeää selkää kuin mieltä. Asenteet muuttuvat hitaasti oikean ja uuden tiedon saavuttaessa ja avoimen keskustelun myötä.

Hoitovaje on kuin lumipallo, joka kasvaa vieriessään eteenpäin. Yhteiskuntamme on jälleen tilanteessa, jossa talous on isoissa ongelmissa maailmanpolitiikan vuoksi, eikä pandemian seurauksistakaan ole vielä selvitty. Laman seuraukset 1990-luvulta osoittivat ongelmien ylisukupolvisuuden, ja siihen on nyt kiinnitettävä huomiota. Mielenterveys- ja moniongelmaisten perheiden lapsilla ja nuorilla on suurempi riski voida huonosti ja sairastua. Siksi on tärkeää, että meillä kaikilla on hyvä, ja myös mielenterveydenhoidon kattava hoitotakuu, jolla pääsee riittävän ajoissa asianmukaiseen, tarvittavaan hoitoon.

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko