Kansanterveys vaatii tekoja, ja teot tietoa

13.06.2023 | Juha Viertola, ​​​​​​​toiminnanjohtaja, Suomen Diabetesliitto

Kansanterveys vaatii tekoja, ja teot tietoa

Diabeteksen ja muiden kansansairauksien hoito vaatii vaikuttavia tekoja, ja teot tulee rakentaa parhaan mahdollisen tiedon varaan. Laaturekistereihin kertyvää tietoa tulee lisätä ja käyttää järjestelmällisemmin hoidon kehittämiseen.

Diabetes on yksi merkittävimmistä kansansairauksista. Kansansairaudet aiheuttavat yksilöille inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnalle menetettyjä työvuosia sekä merkittäviä, miljardiluokan taloudellisia kustannuksia. Näitä sairauksia voidaan vähentää panostamalla ennaltaehkäisyyn sekä oikea-aikaiseen ja laadukkaaseen hoitoon. Vaikuttavalla hoidolla voidaan lisätä hyvinvointia ja vähentää sairauksien taakkaa.

Terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn panostaminen ovat keskeisiä keinoja hyvinvointialueiden kokonaiskustannuksien hallitsemisessa. Oikea-aikaisella ja tehokkaalla hoidolla, laadukkaalla kuntoutuksella ja toimivilla palveluketjuilla voidaan vähentää sairauksien pahentumisesta aiheutuvaa terveyspalvelujen tarvetta ja helpottaa sote-alan henkilöstöpulaa.

Toiminnan suuntaaminen vaikuttaviin keinoihin ja tekoihin vaatii perustakseen laadukasta ja vertailukelpoista tietoa. Sote-palvelujen laadusta kertyy tietoa yhdeksään kansalliseen sairausryhmäkohtaiseen laaturekisteriin. Laaturekisterit tarjoavat tietoa terveydenhuollon johtamiseen ja päätöksentekoon alueellisesti ja valtakunnallisesti. Diabeteslaaturekisteri on yksi näistä rekistereistä.

Rekisteritiedon avulla tiedämme jo, että diabetesta sairastavien hoitotuloksissa on alueellista ja potilasryhmäkohtaista vaihtelua. Laaturekisteritieto kertoo, että diabetesta sairastavien hoitoa pitäisi kiireesti tehostaa muun muassa kolesterolin ja verenpaineen osalta. Diabeteksen tehoton hoito voi johtaa raskaisiin lisäsairauksiin, kuten aivo- ja sydäninfarkteihin, silmäsairauksiin ja vakaviin jalkahaavoihin.

Diabeteksen ja muiden merkittävien kansansairauksien ennaltaehkäisy ja hoito vaativat tekoja, jotka tulee rakentaa parhaan mahdollisen tiedon varaan. Siksi laaturekisterien sisältämä tieto pitäisi ottaa kattavasti käyttöön - laatutieto auttaa ohjaamaan terveydenhuollon rajallisia resursseja parhaaseen hoito- ja terveyshyötyyn sekä vaikuttavuuteen. Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa jättää arvokasta laatutietoa käyttämättä.

Laaturekistereistä saatava tieto turvaa myös potilaan oikeutta parhaaseen hoitoon ja vahvistaa potilaiden yhdenvertaisuutta. Laaturekisterien tietojen avulla ammattilaiset ovat jo kehittäneet hoitoa niin, että potilaiden hoitotulokset ovat parantuneet. Samalla on saatu merkittäviä säästöjä, kun kalliilta lisäsairauksilta ja terveysongelmien pahenemiselta voidaan yhä useammin välttyä. 

MAT-FI-2300372-06-2023