Kliiniset tutkimukset hyödyttävät koko yhteiskuntaa

22.01.2021 | Kaius Heinilä, Chief Commercial Officer, Crown CRO

Kliiniset tutkimukset hyödyttävät koko yhteiskuntaa

Tehtävänämme on tuoda markkinoille uusia, turvallisempia ja tehokkaampia lääkkeitä. Siten voimme vaikuttaa hoitotulosten paranemiseen ja lääketieteen kehitykseen ja olla mukana luomassa terveempää tulevaisuutta koko yhteiskunnalle.

Kliinisen tutkimuksen toimintaympäristöä on virtaviivaistettava

Sääntelyn kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta Suomeen saataisiin lisää kliinisiä tutkimuksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että genomitietoja, biopankkeja, kliinisiä lääketutkimuksia ja muuta lääketieteellistä tutkimusta koskevat lainsäädäntöhankkeet on saatava päätökseen viipymättä ja että tutkimushankkeita edeltäviä eettisiä arviointimenettelyjä on yhdenmukaistettava ja nopeutettava.

Tuemme myös vahvasti Suomen kliinisen tutkimuksen toimiston (CTO) perustamista. Sen avulla kliinisten tutkimusten järjestäminen onnistuisi keskitetysti ja aloitusprosessiin saataisiin lisää joustoa ja sujuvuutta.

Toinen askel kliinisen tutkimuksen edistämisessä on tehdä siitä realistinen uravaihtoehto nuoremmille lääkäreille. Tämä edellyttää sekä rahoituksen lisäämistä että joustavampia työjärjestelyjä, jotta tutkimustyön ja kliinisen työn yhdistäminen helpottuisi ja jotta myös erilliset urapolut olisivat mahdollisia.

Kolmas parannusta kaipaava seikka on rahoitus. Valtion tutkimusrahoitus akateemiselle lääketieteelliselle tutkimukselle on vähentynyt 90 miljoonasta 20 miljoonaan euroon kahden viime vuosikymmenen aikana. Vastaavana aikana tutkimuksen kustannukset ovat puolestaan lisääntyneet merkittävästi. 

Tutkimustyöllä merkittävä yhteiskunnallinen arvo

Kliinisen tutkimuksen yhteiskunnallinen arvo on valtava. Siksi sen olosuhteiden parantaminen on hyvin tärkeää. Kliiniseen tutkimukseen sijoittaminen tuo monenlaisia etuja. Osallistumalla kliinisiin tutkimuksiin tutkijat saavat arvokasta kokemusta ja koulutusta. Sairaalat puolestaan saavat korvauksen tekemästään tutkimustyöstä, ja tutkimuksen toimeksiantaja toimittaa tutkimuslääkkeet sairaaloihin maksutta. Tällöin myös potilaiden hoitokustannukset pienenevät.

Erityisen merkityksellistä on se, miten kliininen tutkimus edistää terveydenhuoltoa ja antaa suomalaisille potilaille mahdollisuuden hyötyä uusimmista hoidoista. Tämä on äärimmäisen arvokasta inhimilliseltä kannalta ja hyödyttää lopulta koko yhteiskuntaa.

Ei sovi myöskään unohtaa sitä, että kliiniset tutkimukset tuovat mukanaan taloudellisia hyötyjä houkuttelemalla uusia investointeja maahan. Kehittämällä kliinistä tutkimusympäristöä yhdessä voimme parantaa imagoamme tällä saralla ja houkutella lisää tutkimustyötä Suomeen. Olemme jo panostaneet merkittävästi siihen, että Suomi näyttäytyisi maana, jossa kansainvälisten lääkeyhtiöiden kannattaa aloittaa kliinisiä tutkimuksia. Tällä tiellä aiomme jatkaa myös tulevaisuudessa.