21.03.2019 | Mia Bengtström, erityisasiantuntija, Lääketeollisuus ry

Lääketurvatoiminta edistää lääkkeiden turvallista käyttöä

Lääkehoidon päivän kampanjassa "Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet?" kehotetaan lääkkeiden käyttäjää tunnistamaan oman lääkehoitonsa vaikutuksia ja mahdollisia haittavaikutuksia. Käyttäjien tuoma tieto haittavaikutuksista on tärkeä osa lääketurvatoiminnan ketjua.

Valtaosa ihmisistä tarvitsee lääkehoitoa jossain vaiheessa elämäänsä. Me ihmiset olemme erilaisia ja lääkkeet vaikuttavat elimistössämme eri tavoin. Yhdelle sopiva lääke voi aiheuttaa toiselle hankaliakin haittoja, joiden vuoksi annosta on muutettava, lääke vaihdettava tai lääkitys lopetettava.

Lääketurvatoiminta kattaa lääkkeen koko elinkaaren

Jotta lääkkeitä käytettäisiin oikein ja turvallisesti ja lääkkeiden käytöstä saataisiin mahdollisimman kattavaa tietoa, tarvitaan lääketurvatoimintaa. Lääkeyritykset, lääkeviranomaiset ja lait huolehtivat, että lääketurvallisuus pysyy Suomessa korkealla tasolla.

Lääketurvatoiminta on keskeinen osa lääkeyritysten työtä. Lääkeyritykset vastaavat tuotteistaan ja seuraavat aktiivisesti lääkkeiden turvallisuutta niiden koko elinkaaren ajan. Yritysten lääketurvatoiminta kerää jatkuvasti tietoa lääkkeiden käyttökokemuksista ja haitoista.

Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet?

Haittavaikutuksella tarkoitetaan lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin aiottua vaikutusta. On tärkeää, että epäillyistä haittavaikutuksista ja lääkkeiden käyttökokemuksista ilmoitetaan. Pelkkä epäily lääkkeen haitallisesta vaikutuksesta riittää ilmoituksen tekemiseen.

Suomessa havaituista lääkkeiden haittavaikutuksista kerätään tietoa Fimean haittavaikutusrekisteriin, johon tallennetaan kaikki terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkkeiden käyttäjien ilmoittamat haittavaikutusepäilyt ja käyttökokemustiedot. Haittavaikutuksista voi ilmoittaa myös suoraan lääkkeen myyntiluvan haltijalle.

Lääkehoito on turvallista, jos lääkettä käytetään ohjeiden mukaisesti, vältetään yhteisvaikutukseen johtavia tilanteita ja havainnoidaan mahdolliset haittavaikutukset jo varhaisessa vaiheessa, jotta niitä voidaan lievittää ja estää vakavampien haittojen ilmaantumista. Potilaan tulisi tietää jokaisesta käytössä olevasta lääkkeestään, miksi sitä käyttää ja mikä on lääkehoidon tavoite.