Miten teemme Suomesta lääketutkimuksen huippumaan?

27.09.2022 | Tarja Jalava, Bayer

Miten teemme Suomesta lääketutkimuksen huippumaan?

Terveysalan investoinnit Suomeen ovat kasvaneet, mutta olemme yhä muita Pohjoismaita jäljessä. Tämän tulee muuttua, sillä Suomella on kaikki edellytykset lääketutkimuksen kärkimaaksi. Monipuoliset vahvuutemme edesauttavat kansainvälisesti merkittävää ja uraauurtavaa tutkimusta ja kehitystä.

Suomi on vahva pelaaja kliinisten lääketutkimusten kansainvälisellä pelikentällä – enkä tarkoita vain Pohjoismaiden tasolla, vaan myös globaalissa vertailussa. Kansainvälisten kliinisten lääketutkimusten operatiivinen johtaminen on keskitetty Bayer-konsernissa viiteen maahan, ja yksi näistä yksiköistä sijaitsee Espoossa: Espoosta käsin johdamme globaaleja tutkimuksia yli 40 maassa ympäri maailmaa. Suomen sijainti idän ja lännen välissä on erinomainen kansainvälisten hankkeiden koordinointiin eri aikavyöhykkeillä.

Suomessa on korkeatasoista tieteellistä osaamista, ja olemme panostaneet tutkimukseen ja tuotekehitykseen vahvasti jo vuosikymmenten ajan. Tämän ansiosta voimme kattaa tuotekehityksen koko elinkaaren kliinisistä lääketutkimuksista tuotantoon asti.

Lääketieteellinen tutkimus vaatii monipuolista osaamista, jota meillä Suomessa on tarjolla erinomaisen koulutusjärjestelmämme ansiosta. Pitkällä tähtäimellä onkin hyvin tärkeää, että nuorten kiinnostus luonnontieteitä ja terveydenhuoltoalaa kohtaan säilyvät.

Menestyäksemme tarvitsemme kuitenkin osaajia myös ulkomailta, ja heidän houkuttelemisekseen meidän on aktiivisesti rakennettava Suomesta kuvaa hyvänä paikkana asua, kehittyä ja tehdä työtä. Esimerkiksi me Bayerilla tuemme ulkomailta Suomeen saapuvia osaajia monin eri tavoin, kuten auttamalla asuinpaikan löytymisessä ja kielen oppimisessa. Kansainvälissä tehtävissä etuna on se, että Suomen kielen hallitsemista ei tarvita.

Globaalien kliinisten tutkimusten koordinoinnissa monimuotoisuus osaamisen, kulttuurin ja aiempien kokemusten osalta tekee tiimistä dynaamisemman ja tuottaa usein erinomaisia tuloksia. Kansainvälisten osaajien houkuttelun lisäksi meidän tulee kyetä sitouttamaan heidät Suomeen, mikä vaatii sujuvia prosesseja, monipuolisia mahdollisuuksia sekä tukea ulkomaisen talentin koko perheelle.

Osaaminen ja yhteistyö kehityksen tukipilareina 

Suomessa tehdään jo nyt erittäin korkeatasoista tutkimusta eri tahojen yhteistyönä. Muun muassa yliopistojen ja yritysten vuoropuhelu on jatkuvaa. Monipuolisten kumppanuuksien kehittäminen edelleen ja myös viranomaisyhteistyön parantaminen voivat tarjota yhä lisää mahdollisuuksia lääketutkimukselle ja -kehitykselle. 

Korkean lääketieteellisen osaamistason lisäksi Suomi on monilta osin myös terveysteknologian edelläkävijä. Tämän päivän ja tulevaisuuden lääketutkimus vaatii digitaalisia innovaatioita, modernia teknologiaa ja jatkuvasti päivittyviä työkaluja, ja tähän meillä on Suomessa erinomaiset edellytykset.

Meidän tulee nostaa rimamme riittävän korkealle ja tavoitella kliinisen lääketutkimuksen globaaleja kärkisijoja maailman suurimpien markkinoiden rinnalla. Onnistumme tässä, kun markkinoimme rohkeasti Suomen monia vahvuuksia, kehitämme entisestään yhteistyötä eri tahojen välillä ja hyödynnämme teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Varmistetaan yhdessä, että kansainvälisesti laadukkaalle lääketutkimukselle on Suomessa loistavat edellytykset myös tulevaisuudessa.
 

Tarja Jalava, kliinisen lääketutkimuksen projektinhallinan johtaja, syöpätaudit, Bayer