Patenttijärjestelmän heikentäminen vaarantaa rokotteiden ja hoitojen saatavuutta

10.11.2022 | Jaakko Laurila, erityisasiantuntija

Patenttijärjestelmän heikentäminen vaarantaa rokotteiden ja hoitojen saatavuutta

Epävakaassa maailmantilanteessa kriittisten hyödykkeiden saatavuus tulee varmistaa kaikin keinoin. 

Koronarokotteiden patenttisuojaa heikennettiin kesällä.  Päätös heikensi lääketeollisuuden yritysten kannusteita kehittää uusia tuotteita ja heikensi sitä kautta luottamusta panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen tulevaisuuden terveyskriiseissä. Päätöksen teki WTO:n ministerikokous ns. TRIPS-kauppasopimusta heikentämällä. 

Samassa yhteydessä sovittiin keskustelun jatkuvan poikkeuksen laajentamisesta paitsi rokotteisiin, COVID-19  -hoitoihin ja diagnostiikkaan. Päätös pyritään tekemään joulukuussa. Suuntaus on hyvin huolestuttava, etenkin nyt, kun globaali maailmantilanne on äärimmäisen kovalla kädellä kohdellut lääketeollisuutta, kuten monia muitakin teollisuuden aloja.

Sen sijaan, että IP-oikeuksia karsitaan, tulisi valtioiden päättäjien huolehtia kaikissa päätöksissään, että ihmisten terveydelle ja yhteiskuntien toimintakyvylle kriittisten hyödykkeiden kuten lääkkeiden ja rokotteiden saatavuus tulee varmistaa kaikin keinoin. 

Mikäli patenttisuojan heikentämistä laajennetaan entisestään, on huoli rokotteiden ja lääkkeiden saatavuudesta aito. IP-oikeudet ovat turva paitsi innovaatioiden kehittämiselle, myös niiden kannattavalle valmistukselle. Siksi patenttisuojaa ei missään nimessä tulisi rapauttaa juuri nyt.

Patenttisuojan heikentämistä on perusteltu rokotteiden ja hoitojen tasapuolisella saatavuudella. Saatavuus ei kuitenkaan koronarokotteiden ja -hoitojen osalta ole suurin haaste, sillä valmisteita on globaalisti runsaasti saatavilla.

Merkittävin este rokotteiden ja hoitojen saatavuudelle ovat kehittyvien maiden vajaavaiset terveydenhuoltojärjestelmät, mistä johtuen potilaat jäävät hoidoitta. Vaikka tehtailta valmistuisi tarpeeksi rokotteita ja hoitoja, ne eivät silti päädy koskaan ihmisille saakka.

Tämän vuoksi globaalissa terveyskriisissä ja yhä jatkuvassa taistossa koronaa vastaan tulisi etsiä keinoja aitoihin ongelmiin; kuinka kehittyvien maiden terveydenhuollon infrastruktuuria ja osaamista tulisi kehittää, tarjota tukea tiedonvälitykseen jne.

Patenttioikeuksiin liittymättömät globaalit päätökset vaikuttavat saatavuuteen

Pandemiaa on takana yli kaksi vuotta, eikä tähän saakka ole kertynyt näyttöä siitä, että IP-oikeudet olisivat olleet este rokotteiden tai hoitojesaatavuudelle. Päin vastoin, patenttijärjestelmä on mahdollistanut sen, että rokotteita ja lääkehoitoja kyettiin keskellä pahinta terveyskriisiä kehittämään ennätyksellisen nopeasti. 

Osoitus järjestelmän toimivuudesta on ollut myös se, että ilman patenttijärjestelmän vapauttamista, asiantuntijat ja tutkijat ovat tehneet äärimmäisen paljon yhteistyötä yli yritys-, organisaatio- ja maarajojen. Myös vapaaehtoinen lääkehoitojen lisensointi on ollut laajasti käytössä. Niiden avulla myös tuotannon kasvattaminen voitiin nostaa ja varmistaa nopeasti.

TRIPS-poikkeaman laajennus voi heikentää miljoonien potilaiden hoitoja ympäri maailman .

COVID-19 hoidoille ei ole yhteistä määritelmää. Mikä tahansa hoito, joita käytetään lukuisten COVID-19 eri oireiden ja seuraamusten hoitoon, on siten vaarassa mahdollisen poikkeaman laajentamisen myötä. 

Lääketeollisuudella on oltava kannusteet kehittää ja valmistaa lääkkeitä ja rokotteita jatkossakin. Laajat patenttijärjestelmän heikentämiset johtavat eittämättä siihen, että valmistaminen ei ole enää kannattavaa ja lääkkeiden käyttäjät saattavat jäädä ilman tarvitsemiaan hoitoja. Patenttien heikentämisen sijaan valtion päämiesten tulisi etsiä ratkaisuja heikkojen terveydenhuoltojärjestelmien tukemiseen ja kansainvälisen kaupan esteiden purkamiseen. Nyt esitettyjen vaatimusten taustalla eivät todellisuudessa ole lääkkeiden saatavuuteen liittyvät ongelmat vaan eri maiden kauppapoliittiset motiivit.

FAKTABOKSI:

  • TRIPS-poikkeamassa on kyse tiettyjen tuotteiden patenttioikeuksien heikentämisestä. Niistä päättää WTO:n ministerikokous.
  • Aiemmin länsimaiden rintama asiassa on ollut yhtenäisempi. Erityisesti Yhdysvallat on ollut vankkumaton patenttijärjestelmän tukija, mutta ei enää.
  • Kesällä 2022 TRIPS-poikkemalla heikennettiin koronarokotteiden patenttisuojaa.
  • Joulukuussa 2022 on tarkoitus laajentaa päätöstä myös koronahoitoihin ja -diagnostiikkaan.
  • Poikkeaman tavoitteena on heikentää lääkeyritysten patenttisuojaa. Tällä olisi suorat vaikutukset myös EU:n kansainväliseen kilpailukykyyn, houkuttelevuuteen innovaatioympäristönä ja vahingoittaisi tätä kautta EU:n taloutta.
  • 94 % kaikesta terapia- ja diagnostiikka-T&K:sta tehdään kehittyneissä maissa (US, EU yms.).
  • TRIPS-poikkeaman laajentamisen vaikutukset olisivat laajimmat USA:ssa ja EU:ssa, koska siellä tehdään niin suuri osuus kaikesta T&K:sta.
  • Laajennus ei hyödyttäisi potilaita tai heidän pääsyään hoitoon. Vaatimusten taustalla on globaalien kilpailijoiden kansallisista kauppapoliittisista tavoitteista. Poikkeamaa on käytännössä mahdoton rajata pitävällä tavalla alueellisesti, vaikka niin olisikin tarkoitus.