Smart Health – Euroopan visio terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja kestävään kehitykseen

01.07.2019 | Antti Viitanen, puheenjohtaja LTRY

Smart Health – Euroopan visio terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja kestävään kehitykseen

Smart Health on vaikuttavaa hoitoa, oikeita lääkkeitä, oikeita hoitoja ja oikeita teknologioita, oikeita innovaatioita oikealle potilaalle oikeaan aikaan. Terveyttä ja hyvinvointia suomalaisille ja eurooppalaisille, ja samalla tukea talouden kestävyydelle.

Heinäkuun alusta puoli vuotta eteenpäin Suomi on EU:n puheenjohtajamaa. Parlamentti valittiin toukokuussa, keskeisistä komission ja parlamentin nimityksistä keskustellaan ja komission työohjelmaa laaditaan. Tässä politiikan taitekohdassa Suomella on tilaisuus vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen. Terveys, hyvinvointitalous, datan hyödyntäminen, innovaatiot, teollisuuspolitiikka, kestävä kasvu ja ilmasto ovat keskeisiä elementtejä EU-tulevaisuudessa ja puheenjohtajakaudella. Työ- ja elinkeinoministeriön “Perspectives for the EU’s strategic priorities in 2019 – a new design for sustainable growth” linjaa ansiokkaasti tulevaisuuden teollisuuspolittisia kokonaisuuksia. 

Smart Health on osa EU:n teollisuuspoliittista visiota 2030 ”Conclusions on an EU Industrial Policy Strategy”, yksi strategista alueista – yksi potentiaalinen Important Project for Common European Interest  (IPCEI). Lääketeollisuus, yhtenä Euroopan keskeisistä teollisuudenaloista, on Smart Healthin ytimessä.

Smart Health on vaikuttavaa hoitoa, oikeita lääkkeitä, oikeita hoitoja ja oikeita teknologioita, oikeita innovaatioita oikealle potilaalle oikeaan aikaan. Terveyttä ja hyvinvointia suomalaisille ja eurooppalaisille, ja samalla tukea talouden kestävyydelle. Lääkärille ja hoitohenkilökunnalle se voi tarkoittaa tyytyväistä mieltä työpäivän jälkeen, kun potilaille ei ole tarvinnut tehdä turhia hoitoja, kun hoitopäätökset voitiin tehdä hyvin informoituna sekä hoidoista että potilaan yksilöllisistä ominaisuuksista. Silloin myös terveydenhoidon resursseja on käytetty tehokkaasti – ne ovat menneet oikeaan kohteeseen. Terveydenhuollon vaikuttavuus on iso kysymys hyvinvointaloudessa etenkin kun maanosamme ikääntyy, jolloin väestön sairastavuus lisääntyy.

Datasta on tullut koko elinympäristömme kiinteä osa. Datan hyödyntäminen on keskeinen osa Smart Healthiä ja terveyden ylläpitämistä, sairauksien ehkäisyä ja nopeaa hoitoa, millä vähenneteään yhteiskunnalla aiheutuvia muita kustannuksia. Terveystietoa kerätään ja käytetään enemmän kuin koskaan ennen, ja olemme pääsemässä jyvälle siitä, miten se hyödyttää yhteiskuntia, terveydenhuoltoa ja potilaita.

Mutta Smart Health ei ole vain bittejä ja dataa. Terveysalan menestykseen Euroopassa tarvitaan innovaatioita ja ne mahdollistavaa toimintaympäristöä sekä paljon työtä, mutta palkinnot ovat mittavia paitsi terveydenhuollossa, myös taloudellisten vaikutusten suhteen. Kun innovaatiot syntyvät Euroopassa, eurooppalaiset pääsevät hyötymään niistä monin tavoin.

Lääketeollisuus investoi pelkästään tutkimukseen ja tuotekehitykseen Euroopassa vuositasolla noin 35 miljardia euroa, ja työllistää kokonaisuudessaan noin 750 000  henkeä. Toimiva Smart Health –ekosysteemi voisi tuottaa vielä paljon enemmän taloudellista hyvinvointia maanosaamme. Samalla eurooppalaisilla potilailla olisi mahdollisuus päästä ensimmäisinä hyötymään uusista, vaikuttavista hoidoista, ja terveydenhuoltojärjestelmillä tilaisuus ensimmäisinä kohdistaa resurssinsa erityisesti vaikuttavimpiin mahdollisiin hoitoihin – tuottamaan enemmän terveyttä.

Tämän EU-puheenjohtajakauden aikana Smart Health ei vielä ole todellisuutta jokaisessa terveydenhuollon yksikössä Rovaniemeltä Alicanteen. Tarvitaan lainsäädäntöä kuten Suomen mainio toisiolaki, joka mahdollistaa terveystiedon käytön tutkimuksessa ja potilaiden hoidossa, kansalaisten luottamusta tiedon oikeaan käyttöön ja instituutioille ja yrityksille luotettavaa, vakaata ympäristöä. Ilman dataa ja teknologiaa sekä osaamista niiden hyödyntämisessä ei voida kehittää uusia, kohdennettuja lääkehoitoja eikä viedä niitä oikean potilaan käyttöön. Erilaiset teknologiat ja data ovat kiinteä osa lääkekehitystä varhaisesta molekyylien simuloinnista kliinisten tutkimusten toteutukseen ja tiedon analysointiin.

Suomen puheenjohtajuus on myös taitekohta Smart Healthin etenemisessä ja kestävän terveydenhuollon rakentamisessa tiedon ja innovaatioiden pohjalle.