Vaikuttavuusperusteisuus lääkkeenä kestäville ratkaisuille

08.04.2021 | Timo Seppälä Yhteiskuntasuhdejohtaja Amgen AB, sivuliike Suomessa

Vaikuttavuusperusteisuus lääkkeenä kestäville ratkaisuille

Terveydenhuollon suurin haaste on tarpeiden rajattomuuden ja olevien resurssien niukkuuden yhtälö. Niukkuuden yhtälö on kuitenkin ratkaistavissa – vaikuttavuusperusteisuudella. 

Suomalaisen järjestelmän ehdoton vahvuus on pitkältä ajalta ja monista lähteistä kertynyt ja kertyvä yksilötieto. Vaikuttavuuden todentamisessa ja seuraamisessa se on rajusti alihyödynnetty. 

Parhaimmillaan tietolähteitä voitaisiin hyödyntää potilaan vaikuttavan hoidon toteutumiseksi; 1) ongelman tunnistamiseen, 2) yksilöidyn ja oikea-aikaisen hoidon antamiseen ja 3) potilaan tukemiseen. Alati rikastuva tieto antaa mahdollisuuden viedä vaikuttavuustiedon käyttö täysin uusille tasoille, mutta se edellyttää kaikkien palveluketjun tiivistä yhteistyötä. 

Pilottien avulla hyviä, skaalattavia ratkaisuja

Joissakin lääkehoidoissa sovelletaan edelläkävijänä jo vaikuttavuusperusteisuutta, mutta usein vaikuttavuutta mitataan silloin kliinisin määrein, eli huomioidaan vain osa vaikuttavuudesta. 

Hoidolla saavutettu terveyteen liittyvä elämänlaatu – toimintakyky - on kokonaisvaikuttavuus. Sen mittaaminen, tilannenäkymän ikkunan avaaminen päätöksentekijöille, hoidosta vastaaville kuten myös potilaille on mahdollista ja tärkeää. Vaikuttavuus nähdään silloin koko mitassaan ja hoidon arvo investointina tulee tykö.  

Liian suuressa loikassa on vaarana taittaa nilkka kivuliaasti, joten on edettävä lyhyin, mutta määrätietoisin askelin. Siksi vaikuttavuusperusteisuutta tulee pilotoida hallitusti ja sitten opin karttuessa levittää yhä laajemmalle.

Elpymisrahan investoinnit terveystiedon keräämiseen ja digitaalisiin ratkaisuihin ovat 140 miljoonaa. Keskitettäessä rahat vaikuttavuuden mittaamisen ja sen mahdollisuuksien kytkemiseen onnistuvan hoidon turvaamiseen, niistä saadaan itsensä takaisin maksavia investointeja. Findata on ehdottomasti yksi lisäpanostuksen relevanteista kohteista, perustietolähteitä unohtamatta. Se toisi selkeät säästöt aineistojen tehokäytön myötä.

Vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Vaikuttavuus syntyy koko terveydenhuollon palveluketjun ja potilaan vuorovaikutuksessa. Siksi potilaan tukeminen hoitonsa polulla on olennainen vaikuttavuuden elementti. Siksi myös teknologisia ratkaisuja, joilla potilaan hoidon onnistumista voidaan tukea, on hyödynnettävä mahdollisimman paljon. 

Vaikuttavien kokonaisratkaisujen käyttöönotto edellyttää kuitenkin uudenlaisia kannustimia terveydenhuollon toimijoille. Kompensaation tulisi perustua ekosysteemin yhteistyöllä saavutettuun terveyshyötyyn – vaikuttavuuteen. Samalla kun modernit hoitovaihtoehdot saadaan palvelutuottajan työkalupakkiin nopeasti ja turvallisesti, kyetään myös kustannuksia hallitsemaan nykyistä paremmin. Ymmärrys vaikuttavuudesta antaa mahdollisuuden avata budjettivuosien sitomat kädet ja luoda hyvinvointia. Bonuksena on taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi yhteiskunta, hyvinvoinnista karsimatta.

Ovi vaikuttavuusperusteisuuteen löytyy tiedosta, ja avain siinä olevaan lukkoon on yhteistyö.