Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto: sote-valiokunta huomioi potilasturvallisuuden

10.02.2023

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto: sote-valiokunta huomioi potilasturvallisuuden

Nyt katse on siirrettävä lääkkeiden saatavuuden varmistamiseen.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi eilen mietintönsä biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta. Valiokunta muutti mietinnössään hallituksen esitystä suuntaan, joka tekee muutoksesta hallitumman ja on siten potilasturvallisuuden näkökulmasta alkuperäistä esitystä selvästi parempi.

Lääketeollisuus ry kiittää päättäjiä avoimesta ja rakentavasta vuoropuhelusta ja siitä, että he ovat kuulleet toimijoiden huolen potilasturvallisuudesta mietintöä laatiessaan.

Pidämme tärkeänä sitä, että valiokunta rajasi lapsipotilaat vaihtojen ulkopuolelle sekä vähensi diabeetikkojen lääkehoidon onnistumiseen liittyneitä riskejä rajaamalla ateriainsuliinit pois vaihdon piiristä. Vaiheistamalla vaihtojen aloittamista paine terveydenhuollon suuntaan tulee olemaan hallitumpi, ja apteekit pystyvät paremmin vastaamaan asiakkaiden tiedon tarpeeseen.

Laki on ainutlaatuinen myös kansainvälisessä mittakaavassa ja sen käytännön soveltamiseen liittyy edelleen monia haasteita potilaiden sujuvan lääkehoidon ja lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi. Sen vuoksi on ehdottoman tärkeää, että lain vaikutuksia koko terveydenhuollon kustannuksiin, turvallisen hoidon toteutumiseen, potilaiden hoitoon sitoutumiseen sekä lääkkeiden saatavuuteen seurataan tarkasti. Tarvittaessa lakia on muutettava kiireisesti.

Lisäksi painotamme, että jatkossa päättäjien tulee keskittyä ennen kaikkea varmistamaan se, että potilaat saavat tarvitsemansa lääkehoidon, myös uudet vaikuttavat lääkkeet, sujuvasti käyttöönsä. Lääkehoitojen riittävä rahoitus on turvattava ja lääkkeiden arviointiprosesseja kehitettävä edelleen tämän varmistamiseksi.

Elämme äärimmäisen haastavia aikoja globaalissa maailmantilanteessa, jolloin katse pitää olla ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja arkiturvallisuuden varmistamisessa. Suomalaisten lääkkeiden ja rokotteiden saatavuutta ei tule vaarantaa harkitsemattomilla lainsäädäntömuutoksilla tai budjettipäätöksillä. Lääkkeet ovat yksi kriittinen ja monelle elämää ylläpitävä arkihyödyke. Siksi niiden huoltovarmuus on taattava.

Sanna Aunesluoma
toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry