Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto tulee ottaa käyttöön vaiheittain potilasturvallisuus varmistaen

13.01.2023 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto tulee ottaa käyttöön vaiheittain potilasturvallisuus varmistaen

Hätäisesti tehdyt säästöpäätökset kuormittavat hoitajapulan kanssa kamppailevaa terveydenhuoltoa entisestään.

Hallituksen esitys biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta on parhaillaan käsittelyssä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Me lääketeollisuudessa näemme, että esitys on tällaisenaan toteuttamiskelvoton ja pahimmillaan uhka suomalaisten potilaiden lääketurvallisuudelle.

Jos esitystä yhä viedään eteenpäin, tulee eduskunnan ehdottomasti korjata sitä potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Etenkin, kun hoitajamitoituksen rahoitus turvataan jo 2023 voimaan tulevilla lakimuutoksilla, jotka tehostavat edullisimpien biologisten lääkkeiden määräämistä.

Missään muualla maailmassa ei ole kokemusta näin laajasta biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta ja siksi muutos tulisi ehdottomasti toteuttaa vaiheittain ja hallitusti. Suomalaista potilasta ei tule asettaa koekaniiniksi uudelle järjestelmälle ilman riittävää tietoa ja kokemusta.

Me Lääketeollisuus ry:ssä näemme, että apteekkivaihto tulee aloittaa valmisteista, joita käytetään pääasiallisesti lyhytaikaisina oheishoitoina, ei vaikeiden kroonisten sairauksien hoidossa. Lisäksi lapsipotilaat tulee jättää alkuvaiheessa vaihtojen ulkopuolelle.

Lisäksi lakiin tulee säilyttää kirjaus siitä, että lääkärillä on mahdollisuus kieltää vaihto lääketieteellisistä tai hoidollista syistä. Tämä on äärimmäisen tärkeää potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja potilaiden hoitoon sitouttamiseksi.

Huonosti toteutetut hoitojen vaihdot voivat johtaa lääkehoidon keskeytymiseen, ja kaikki me tiedämme, että hoitamaton sairaus on kaikkein kallein niin potilaan terveydelle kuin yhteiskunnalle.

Sellaisenaan esitys ei myöskään helpota hoitajakysymystä, vaan tulee aiheuttamaan ylimääräistä kuormitusta terveydenhuoltoon, joka jo muutoinkin painii vakavan hoitajapulan kanssa.

Ehdotuksessa tulee huomioida ja arvioida tarkkaan maailmantilanne, jossa elämme. Säästöpäätöksillä voi olla vaikutusta lääkkeiden saatavuuteen, jota pitäisi päättäjien toimesta kaikin keinoin varmistaa. Lääkkeiden saatavuuden varmistaminen on pienelle maallemme haasteellinen kysymys jo muutoinkin.

Lainsäädännön valmistelussa on sivuutettu monien eri tahojen, myös potilasjärjestöjen, esittämät huolet potilasturvallisuudesta. Siksi esitykseen on syytä tehdä tarvittavat muutokset: vaiheistaa näin iso muutos ja ottaa alan toimijat mukaan suunnittelemaan seuraavia askeleita hallittuun muutokseen. Lisäksi pidämme erityisen tärkeänä, että eduskunta seuraa uuden lain vaikutuksia potilaalle ja yhteiskunnalle.