Ehdollinen korvattavuus on tarpeellinen osa lääkekorvausjärjestelmää

23.10.2019 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Ehdollinen korvattavuus on tarpeellinen osa lääkekorvausjärjestelmää

Ehdollinen korvattavuus mahdollistaa uusien lääkkeiden saatavuuden ripeästi ja tasapuolisesti

Lääketeollisuus ry on jättänyt lausuntonsa Hallituksen esitykseen, jossa ehdotetaan ns. ehdollisen korvattavuuden jatkamista vuoden 2025 loppuun saakka.

Pidämme hallituksen esitystä hyvin valmisteltuna ja ehdollista korvattavuutta tarpeellisena osana lääkekorvausjärjestelmäämme. Vuoden 2017 alussa sovellettavaksi tullut ehdollinen korvattavuus on parantanut uusien lääkkeiden saamista nopeammin ja hallitummin niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön. 

Tähän mennessä lääkeyrityksen ja lääkkeiden hintalautakunnan välinen ehdollista korvattavuutta koskeva sopimus on tehty 28 valmisteelle. Sopimusten tavoitteena on hallita lääkehoidon vaikutuksiin ja kustannuksiin liittyvää epävarmuutta.

Mikäli mallia ei olisi käytössä, olisi potilaiden saatavilla oleva lääkevalikoima mm. uusien syöpälääkkeiden osalta todennäköisesti nykyistä rajatumpi. Ilman ehdollista korvattavuutta näiden uusien lääkkeiden käyttö olisi mahdollista vain niille potilaille, jotka pystyvät maksamaan hoidon kustannukset kokonaan itse. 

Lääketeollisuus ry:ssä pidetään lain ehdotettua määräaikaisuutta perusteltuna tilanteessa, jossa kaikista ehdollisen korvattavuuden myöntämisen jälkeisistä vaiheista (mm. ehdollisen korvattavuuden uudistaminen tai päättyminen) ei ole vielä olemassa lainkaan tietoa tai tietoa on kertynyt vasta hyvin vähän.

Myös ehdollisen korvattavuuden enimmäisvoimassaoloaikaa, tukkuhinnan kohtuullisuuden arviointia ja ehdollisesti korvattavan lääkkeen käyttöä vertailuvalmisteena koskevat sisällölliset muutokset ovat tähän mennessä kertyneiden kokemusten valossa tarkoituksenmukaisia.