Hallitusohjelma antaa hyvät lähtökohdat terveysalan kasvulle ja Suomen kilpailukyvyn edistämiselle

06.06.2019 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry

Hallitusohjelma antaa hyvät lähtökohdat terveysalan kasvulle ja Suomen kilpailukyvyn edistämiselle

Tällä viikolla julkaistu Antti Rinteen hallitusohjelma luo hyvät mahdollisuudet edistää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja rakentaa terveysalasta yksi maamme lippulaivoista. Näin toteaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.

Lääketeollisuus ry pitää tärkeänä, että Terveysalan kasvustrategiatyön jatkaminen on nostettu esiin hallitusohjelmassa useammassa kohdassa. Lisäksi erittäin tärkeänä pidetään kirjausta siitä, että ministeriöiden välistä yhteistyötä jatketaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja innovaatioekosysteemin kehittämiseksi. Viime hallituskaudelta saadut kokemukset ministeriöiden yhteistyöstä Terveysalan kasvustrategityössä ovat olleet varsin positiiviset. On tärkeää, että työ jatkuu ja Suomi voi toimia suunnannäyttäjänä tältäkin osin.

 

-Terveysalasta on aidosti mahdollista rakentaa yksi Suomen uusista lippulaivoista. Esimerkiksi Lääketeollisuuden T&K investoinnit kasvoivat viime vuonna yli 6% edellisvuoteen verrattuna.  Tämä osoittaa, että Suomi nähdään kansainvälisesti kiinnostavana toimintaympäristönä,

painottaa Lääketeollisuus ry:n puheenjohtaja Antti Viitanen.

 

Lääketeollisuus ry:n mukaan tutkimusinvestointien määrää voitaisiin lähivuosina kuitenkin kasvattaa vielä merkittävästi enemmän ja tähän juuri valmistunut hallitusohjelma luo hyvät edellytykset.  Yhdistys kiittää siitä, että hallitusohjelmassa näkyy tahto huolehtia terveysalan kasvustrategian toimenpiteiden kiireellisestä täytäntöönpanosta.  On tärkeää, että mahdollistavaa lainsäädäntöä, kuten genomi- ja biopankkilainsäädäntö saadaan eteenpäin rivakasti.  Toisaalta on nostettava Suomen kilpailukyvyn edistämisen näkökulmasta myös lakien tulkinta ja toimeenpano - myös juuri hyväksytyn sote-tiedon toisiolain osalta.

 

-Uuden lainsäädännön tulkintojen tulee olla mahdollistavaa, jotta sote-tietoa voidaan hyödyntää entistä paremmin tutkimuskäytössä tietosuojasta tinkimättä. Tämä on ennen kaikkea jokaisen etu, sillä vain tutkimustiedon kautta lääketiede kehittyy ja tuottaa hyvinvointia ja terveyttä meille kaikille. Tutkimuksella ja tiedolla voidaan tuoda toivoa paranemisesta myös heille, joille ei vielä tänä päivänä sitä vielä ole,  Sanna Lauslahti painottaa.

 

Terveysalan näkökulmasta hallitusohjelmassa myönteistä on myös vahva tahtotila panostaa tutkimusympäristöihin ja tutkimusekosysteemiin. Pienenä maana yksityisen ja julkisen joustava yhteistyö on Suomen selkeä kilpailuetu. Sekä suomalaisten huippuosaajien pitäminen maassamme, että ulkomaalaisten tekijöiden saatavuus edellyttää kuitenkin tutkimusrahoituksen ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Siksi näiden asioiden edistäminen hallitusohjelman mukaisesti viipymättä on tärkeää.

 

Toimitusjohtaja Sanna Lauslahti, sanna.lauslahti@laaketeollisuus.fi, 050 512 2380