Lääkehuollon tiekartalle tarvitaan rahoitusta vuodelle 2020

08.10.2019

Lääkehuollon tiekartalle tarvitaan rahoitusta vuodelle 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuoden alussa raportin lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista. Raportissa tarkasteltiin lääkehoidon ohjaukseen liittyviä rahoitusvastuun muutoksia, ohjauksen edellyttämää tietopohjaa ja työvälineitä sekä lääkkeiden jakelua ja saatavuutta. Budjettiesityksestä vuodelle 2020 puuttuu kuitenkin rahoitus tiekartan toimeenpanoon.

Lääketeollisuus ry vaatii, että lääkehuollon kehittämisen tiekartalle varataan jo ensi vuodelle tarvittava rahoitus. Lääkkeitä koskeva lainsäädäntö on odottanut jo vuosia, että sitä uudistettaisiin vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita. Lääkeasioiden tiekartan eteenpäin viemiseen tarvittaisiin vuodelle 2020 selvityksiin 200 000 - 300 000 euroa ja 200 000 euroa kahden henkilön palkkaamiseksi. Koko hallituskaudella tiekartan toimeenpano vaatisi vain 1,6 - 2 miljoonaa euroa (neljän vuoden aikana). Ehdotamme, että Eduskunta lisää rahoitusta lääkehuollon tiekartan eteenpäin vientiin. 

Muilta osin Lääketeollisuus ry näkee, että esitys talousarvioksi vuodelle 2020 luo hyvät lähtökohdat tutkimustoiminnalle, suomalaisen osaamisen varmistamiselle ja Suomen kilpailukyvyn vauhdittamiselle.  

Lääketeollisuus ry on niin ikään tyytyväinen, että rahoitusta ohjataan terveysalan kasvustrategian toimeenpanoon mm. osaamiskeskusten (syöpäkeskus, neurokeskus, biopankit, genomikeskus ja lääkekehityskeskus) perustamiseen, terveydenhuollon yliopistotasoisen tutkimuksen vahvistamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan viranomaisen toimintaan. Pidämme erityisen tärkeänä myös rokotusohjelman laajentamista.

Lisäksi kiitämme sitä, että ehdollisen korvattavuuden määräaikaisuus saa jatkoa. Sopimuksissa jaetaan taloudellista riskiä teollisuuden ja yhteiskunnan välillä samalla kun vaikuttavimmat hoidot saadaan suomalaisille potilaille.

Lääkehoito on tulevaisuusinvestointi ihmisiin ja yhteiskuntaan. Vaikuttavalla ja oikein kohdennetulla lääkehoidolla on merkittävä inhimillinen arvo, jonka avulla voidaan saada aikaan säästöjä yhteiskunnan kokonaiskustannuksissa, kuten työeläkekustannuksissa ja sairauspäivärahoissa sekä lisää terveitä elin- ja työvuosia.