Laki biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta on hylättävä

01.12.2022 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Laki biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta on hylättävä

Eduskunta sai tänään käsiteltäväkseen hallituksen esityksen lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevasta lainsäädännöstä ja siihen liittyvästä biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta.

Me Lääketeollisuus ry:ssä yhdymme lukuisten muiden toimijoiden näkemyksiin siitä, että lakiesitys on toteuttamiskelvoton. Lain valmistelu ei ole ollut hyvien hallintotapojen mukaista eikä lain tuomia vaikutuksia ole arvioitu riittävästi. Kokemusta vastaavasta muutoksesta ei ole mistään muualta maailmasta. Siksi tämäntyyppinen muutos tulee tehdä huolellisesti ja vaiheittain, jotta ei vaaranneta potilaan hoitoa ja lääkkeiden saatavuutta.

Lakiesitys on ehdottoman tärkeää valmistella huolella

Tällaisenaan toteutettavana lakimuutos tuo merkittäviä potilasturvallisuuteen ja lääkitysturvallisuuteen liittyviä riskejä sekä kuormittaa tarpeettomasti sekä terveydenhuollon että apteekkien henkilöstöä.

Lakiesitys ei myöskään millään tavalla tue Suomen huoltovarmuuden edistämistä epävarmassa globaalissa tilanteessa, vaan on omiaan tuomaan mukanaan uusia lääkkeiden saatavuuteen liittyviä ongelmia.

Lakimuutosten arviointi ja vaikutusten ymmärtäminen ovat jääneet hallituksen esityksessä tekemättä.

Suomi on vahvasti lääkkeissä tuontiriippuvainen maa ja erittäin pieni markkina-alue. Mikäli lääkkeiden tuotanto- ja logistiikkaketjujen häiriöt Euroopassa ja globaalisti lisääntyvät, ovat ne omiaan iskemään juuri Suomen kaltaisiin maihin.

Tästä syystä lääkehuoltoa, lääkkeiden saatavuutta ja huoltovarmuutta ei tule vaarantaa millään yhteiskunnan harkitsemattomilla toimenpiteillä, kuten tämän kaltaisilla lakimuutoksilla, joilla lääkehuoltoa kehitetään jälleen vain kustannusten karsiminen edellä.

Suomi kärsii myös huutavasta hoitajapulasta. Tässä mittakaavassa suunniteltu biologisten lääkkeiden apteekkivaihto johtaisi kiistämättä potilaan pompottelukierteeseen apteekkien ja terveydenhuollon välillä. Tämä on kestämätöntä potilaille, mutta kuormittaa myös jo ennestään henkilöstöpulassa kamppailevia terveydenhuollon yksiköitä. 

Apteekeilla ei ole mahdollisuuksia potilaiden riittävään ja turvalliseen pistosohjaukseen, mikäli lakiesityksen mukaisesti biologinen lääke tulee apteekissa vaihtaa edullisempaan aina puolivuosittain.

Vakavien sairauksien, joita biologisilla lääkkeillä hoidetaan, hoidossa olennainen rooli on lääkärin ammattiosaamisella ja työkaluilla, joilla hän valitsee oikean lääkkeen potilaalle. Tämä on tärkeää myös siksi, että hoitosuhteella on erittäin suuri merkitys potilaiden hoitoon sitoutumiseen.

Tällaisenaan lakiluonnos ei millään tavalla tue hoitajia, lääkäreitä ja ennen muuta potilaita itseään hyvän, vaikuttavan hoidon toteuttamisessa. Hoitamaton tai huonosti hoidettu sairaus on yhteiskunnalle kallein. Esitys on hylättävä, jotta näin ei käy.