Lausunto: Lääketeollisuus ry tukee ehdollisen korvattavuuden jatkamista

06.09.2019

Lausunto: Lääketeollisuus ry tukee ehdollisen korvattavuuden jatkamista

Ehdollisen korvattavuuden jatkaminen mahdollistaa uusien lääkkeiden saamisen ripeästi ja tasapuolisesti niitä tarvitseville potilaille

Lääketeollisuus ry lausui STM:n valmistelemasta lakiluonnoksesta, joka jatkaisi ehdollisen korvattavuuden menettelyä pienin muutoksin vuoden 2025 loppuun saakka.

Lausunnossamme pidämme hallituksen esitystä hyvin valmisteltuna ja ehdollista korvattavuutta tarpeellisena osana lääkekorvausjärjestelmäämme. Vuoden 2017 alussa sovellettavaksi tullut ehdollinen korvattavuus on parantanut uusien lääkkeiden saamista nopeammin ja hallitummin niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön. Mikäli mallia ei olisi käytössä, olisi potilaiden lääkevalikoima todennäköisesti nykyistä rajatumpi ja monien uusien lääkkeiden käyttö mahdollista vain niille potilaille, jotka pystyvät maksamaan hoidon kustannukset kokonaan itse.

Pidämme lain ehdotettua määräaikaisuutta järjestelmästä perusteltuna, sillä tähän mennessä saadut kokemukset järjestelmästä ovat vielä varsin rajalliset. Ehdotetut sisällölliset muutokset ehdollisen korvattavuuden enimmäisvoimassaoloaikaan, tukkuhinnan kohtuullisuuden arviointiin ja ehdollisesti korvattavan lääkkeen käyttöön vertailuvalmisteena ovat tarkoituksenmukaisia. 

Järjestelmän ennakoitavuuden parantamiseksi olisi mielestämme tärkeää, että lautakunnan soveltamiskäytäntöä voitaisiin valottaa esimerkiksi tilastotiedon tai koulutusten avulla.