14.10.2022 | Mia Bengtström, erityisasiantuntija

Riittämätön rahoitus romuttaa nopeasti yliopistosairaaloiden tutkimustyön

Ilman tutkimustoimintaa ei ole yliopistosairaaloita

Yliopistot ja yliopistolliset sairaalat luovat terveysalan tutkimustoiminnan rungon ja tarvitsevat siihen riittävän rahoituksen. Ilman riittävää rahoitusta suomalainen perustutkimus uhkaa rapautua, ja tämä on todellinen uhka yliopistosairaaloille ja koko terveydenhuollolle.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa yliopistosairaaloiden tehtävistä sekä tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja opetustoiminnan erillisrahoituksesta. Eli niistä tehtävistä, joita laki vaativan erikoissairaanhoidon lisäksi yliopistosairaaloilta edellyttää.

Me Lääketeollisuus ry:ssä pidämme THL:n arvioon pohjautuvaa ehdotusta yliopistosairaaloiden rahoituksesta täysin riittämättömänä ja tuemme tässä yliopistosairaaloiden arviota.

Nyt käsillä olevassa ehdotuksessa yliopistolliset keskussairaalat jakaisivat 230–370 miljoonan euron tutkimusrahoituksen. Tämä on lähes puolet pienempi kuin sairaaloiden oma arvio; TKIO-toiminta vaatii noin 600 miljoonan euron rahoituksen.

Perustutkimus ja riittävä julkinen rahoitus ovat edellytyksiä yritysten investoinneille

Riittävä rahoitus ja perustutkimuksen jatkuvuus ovat edellytys myös yritysten tutkimustoiminnan jatkuvuudelle. 

Suomen menestys kansainvälisessä kilpailussa mittavista tutkimushankkeista vaatii sujuvan toimintaympäristön. Pienenä maana kilpailuetunamme on ollut korkeatasoinen terveydenhuolto ja huippuosaajat. Ainutlaatuinen biopankkitoiminta ja mahdollisuus hyödyntää terveydenhuollon dataa ovat kasvattaneet kansainvälistä kiinnostavuutta merkittävästi.

Lääkeyritysten tutkimusinvestoinnit ovat kilpailtuja. Ne hakeutuvat huippututkimuksen ympärille. Hyvä esimerkki tästä on Suomeen tuotu FinnGen-hanke, joka on tuonut 11 kansainvälistä lääkeyritystä investoimaan kymmeniä miljoonia euroja hankkeeseen. Ilman yritysrahoitusta hanke ei olisi toteutunut – ei ainakaan siinä mittakaavassa kuin se nyt toteutui.

Lääkeyritykset investoivat Suomessa tehtävään tutkimus- ja kehittämistoimintaan 200–250 miljoonaa euroa vuodessa. Euroopassa lääketeollisuus investoi arviolta 40 miljardia euroa T&K-toimintaan. Suomen osaamiseen ja kokoon nähden investoinnit voisivat kasvaa merkittävästi nykyisestään. Kasvu on kuitenkin mahdollista ainoastaan varmistamalla toimiva tutkimusympäristö ja riittävä rahoitus.