04.04.2022

Tutkimusrahoitus on varmistettava kehysriihessä

Lääketeollisuus ry tukee ministeri Saarikon ehdotusta TKI-rahoituksen nostamisesta 300 miljoonalla eurolla.

Lääketeollisuus ry pitää ehdottoman tärkeänä, että Suomen TKI-rahoitusta lisätään 300 miljoonalla eurolla vuonna 2023, kuten valtionvarainministeri Annika Saarikko ehdotti viime viikolla.

”Kun talous kiristyy, tutkimusrahoitus uhkaa aina osua leikkausten kohteeksi. Näin ei pitäisi olla koskaan. Tutkimustoiminta luo pohjan tieteelle, kehitykselle, innovaatiolle ja ihmisten osaamiselle. Ne ovat Suomen keskeisimpiä kilpailutekijöitä ja talouden nostajia”, painottaa Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.

Marinin hallituksen tavoitteena on kasvattaa TKI-investoinnit 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Se on tärkeä tavoite ja se edellyttää myös yritysten investointeja. Tällä hetkellä lääketeollisuus investoi tutkimukseen ja tuotekehitykseen Suomessa noin 200-250 miljoonaa euroa vuodessa. 

”Meillä on vahva luotto siihen, että alamme yritysten investoinnit voisivat olla vielä merkittävästi suuremmat. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että myös julkista rahaa tarvitseva akateeminen perustutkimus on vahvaa yhdistettynä kilpailukykyiseen ja tutkimustyön mahdollistavaan lainsäädäntöympäristöön”, Lauslahti toteaa.

Perustutkimuksen rahoituksen lisäksi on syytä huolehtia siitä, että Terveysalan kasvustrategia jatketaan laatimalla alalle uusi kunnianhimoinen kasvu- ja kilpailukykystrategia. Näin varmistetaan, että jo nyt työn tuomat hyvät tulokset eivät valu hukkaan. 

Talous vaatii kaukonäköisiä päätöksiä

Tutkimustoiminta ei tuo vain investointeja ja innovaatioita. Se tuo myös osaamista ja tutkimustieto rakentaa pohjan korkealle koulutukselle.

Suomessa on aina ymmärretty koulutuksen ja tutkimustyön merkitys. Viime vuosina tehdyt tutkimusrahoituksen leikkaukset ovat kuitenkin täysin ristiriidassa tämän näkemyksen kanssa. Mikäli rahoitusta ei nykyisestä lisätä, valumme yhä kauemmas tavoitteesta kasvattaa TKI-investointeja. 

Saarikon ehdotus TKI-rahoituksen nostamisesta on askel oikeaan suuntaan. Se palauttaisi rahoituksen tason muutaman vuoden takaiselle tasolle. 

Kilpailukyvyn kasvattaminen edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista kasvattaa rahoitusta entisestään. Se on osoitus, että uskomme itse täällä tehtävään tutkimukseen ja viesti yrityksille investoida korkeatasoiseen tutkimustyöhön.

Talouden kiristyminen vaatii päättäjiltä viisaita päätöksiä. Yhteiskunnan investoinnit tutkimukseen ovat investointi osaamiseen ja talouskasvuun. Tutkimusrahoitusta on ohjattava erityisesti niille aloille, joilla investoinnit saadaan nopeasti kasvuun. Terveysala on yksi niistä.