Uusi laki sote-tiedon toissijaisesta käytöstä voi houkutella lisää investointeja

06.05.2019 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Uusi laki sote-tiedon toissijaisesta käytöstä voi houkutella lisää investointeja

Juuri hyväksytty laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä vie suomalaista terveysalan tutkimusympäristöä merkittävästi eteenpäin. Näin näkee Lääketeollisuus ry.

Uusi laki määrittää perusteet sosiaali- ja terveystietojen toissijaiselle käytölle mm. tieteellisessä tutkimuksessa ja innovaatio- ja kehittämistoiminnassa sekä asettaa määräajat lupa- ja aineistotoimituksille. 

Lääkeyritysten odotetaan lisäävän tutkimusinvestointeja Suomeen uuden lainsäädännön myötä. Tämä edellyttää kuitenkin lain lisäksi suomalaisen tutkimusympäristön kehittämistä nykyistä ennakoitavammaksi ja mahdollistavammaksi. 

Laki luo hyvän pohjan, mutta jättää tulkinnanvaraa erityisesti tutkimuskäyttöä koskevissa perusteluissa. Tietolupaviranomaisen käytännöt ja tulkinnat tulevatkin olemaan ratkaisevia lain tavoitteiden toteutumisen kannalta. Lääketeollisuus ry toivoo, että toiminta käynnistetään asiakaslähtöisesti ja tutkimustoimintaan kannustaen.

Toisiolaki on tärkeä askel suomalaisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Seuraavaksi tarvitsemme pikaisesti genomilain ja päivitetyn biopankkilain, jotka odottavat uuden hallituskauden käynnistymistä. Näillä askelmerkeillä pääsemme pikkuhiljaa kohti tietovarantojen sujuvaa tutkimuskäyttöä. Tutkimusta, jonka tavoitteena on kehittää terveysalan innovaatioita potilaan hoidon parhaaksi.

Asiakastietojen ensisijaisella käytöllä tarkoitetaan tilannetta, jonka vuoksi tiedot on alun perin tallennettu asiakas- tai potilasrekisteriin -esimerkiksi potilaan hoitoa varten.

Asiakastietojen toissijaisella käytöllä tarkoitetaan samojen tietojen käyttöä muissa kuin ensisijaisissa käyttötarkoituksissa, esimerkiksi terveydenhuollon yksikön johtamiseen tai tutkimuskäyttöön.