Tiedeluento lääkekehityksestä Tiedekulmalla

24.11.2020

Tiedeluento lääkekehityksestä Tiedekulmalla

Tervetuloa Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen ja Lääketeollisuus ry:n tiedeluennolle tiistaina 24.11. kello 13.00-15.00.

Mik­si lää­ke- ja ro­ko­te­tut­ki­mus­ta teh­dään? Mil­lai­nen on ko­ro­na­ro­kot­teen ja uusien lääk­kei­den ke­hi­tys­pol­ku? Entä mi­ten pe­ri­mä­tie­toa hyö­dyn­ne­tään sai­rauk­sien hoi­dos­sa? Mik­si ko­ro­na­ro­kot­teen kek­si­mi­nen kes­tää?

Tapahtuma lähetetään etäyhteydellä Tiedekulman päälavalta. Tiedeluennolle ei tarvitse ilmoittautua.

Klikkaa tästä tapahtumaan 

Voit esittää tilaisuuden aikana kysymyksiä Flingan avulla täällä.

Oh­jel­ma

Tilaisuuden avaa Lääketeollisuus ry:n viestintäjohtaja Petra Tirkkonen.

13.00 Molekyylistä markkinoille – Lääkkeen elinkaari

  • Pirjo Kortesuo, formulaatiokehityksen osastopäällikkö, Bayer Oy

13.45 Miksi koronarokotteen keksiminen kestää?

  • Anu Soininen, FT, Lääketieteellinen asiantuntija, Sanofi Pasteur

14.20 Perimä ja lääkkeet

  • Janne Backman, Kliinisen farmakologian ja yksilöllisen lääketieteen professori ja ylillääkäri, Helsingin yliopisto ja HUSLAB