Rekisteriseloste

LÄÄKETEOLLISUUS RY:N SIDOSRYHMÄREKISTERI     

      

1.  Rekisterin pitäjä
Lääketeollisuus ry
PL 206, 00181 Helsinki
Y-tunnus: 0881821-0

 

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Viestintäkoordinaattori Marjut Tick, marjut.tick@laaketeollisuus.fi, 09 6150 4910

 

 3. Rekisterin nimi
Lääketeollisuus ry:n sidosryhmärekisteri  

 4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteydenpito sidosryhmiin, ajankohtaisten asioiden tiedotus sekä kutsut tapahtumiin.

 

 5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
-
       nimi
-
       titteli
-
       yhteystiedot
-
       käyttötarkoitusryhmittely (esim. yhteistyökumppanit)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kertyy omassa toiminnassa mukana olevilta sidosryhmiltä ja uutiskirjeen tilanneilta. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Lääketeollisuus ry:n ulkopuolelle.

 

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan ja käyttämään vain siihen oikeutettu yrityksen työntekijä. Tietojärjestelmään pääsee vain Lääketeollisuus ry:n myöntämällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa sähköisen palvelun toimittaja.

 

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja virheen korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle. 

 

11. Muut mahdolliset oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterinpitäjälle.