Uutiset

08.04.2019

Lääkkeiden osuus terveydenhuollon menoista on laskenut

Vaikka terveydenhuollon kokonaismenot ovat kasvaneet, lääkkeiden osuus terveydenhuollon kokonaismenoista ei ole noussut vaan laskenut 18 %:sta 15 %:iin aikavälillä 2008-2016. Sen sijaan uusilla hoidoilla on selvä vaikutus sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin.

03.04.2019

Visio tulevaisuuden terveydenhuollosta kiteytyy terveyden tekijöihin

Suomen sote-tulevaisuutta ei ratkaista hallintorakenteilla eikä rahoitusmalleilla. Avainasemassa on yhteinen visio siitä, miten saamme pidettyä ihmiset nykyistä terveempinä.

1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33