Antti Viitanen Huoltovarmuuskeskuksen hallitukseen

29.06.2020

Antti Viitanen Huoltovarmuuskeskuksen hallitukseen

Lääketeollisuus ry:n puheenjohtaja, Novartis Finland Oy:n toimitusjohtaja Antti Viitanen on valittu Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen jäseneksi kaudelle 1.7.2020- 30.6.2023. 

Koko terveydenhuollon toimivuus ja lääkejakelun varmistaminen ovat osoittautuneet kuluneen kevään aikana entistä kriitiisimmäksi alueiksi yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Lääkkeet ovat kiinteä osa nykyaikaista terveydenhuoltoa, ja lääkehuolto osa yhteiskunnan huoltovarmuutta.

On tärkeää, että lääkeala on mukana kehittämässä suomalaista huoltovarmuustoimintaa yhdessä muiden kriittisten alojen kanssa. Tärkeää on myös nähdä lääketuotannon arvoketjujen globaalius ja niiden haasteet, jotta tämä osataan huomioida suomalaisessa huoltovarmuudessa.

Huoltovarmuuskeskuksen hallituksessa on useiden ministeriöiden lisäksi edustajia yrityksistä, jotka toimivat Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeisillä aloilla. Hallitus mm. johtaa Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa sekä huolehtii huoltovarmuusrahaston hallinnosta, vastaa talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, tilinpäätöksestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. 

Tiedote nimityksestä Työ- ja elinkeinoministeriön sivulla