EU:n lääkestrategia etenee

04.06.2020 | Emma Hannonen, erityisasiantuntija

EU:n lääkestrategia etenee

Euroopan komissio julkaisi odotetusti lääkestrategian tiekartan luonnoksen tiistaina 2.6.2020.

Lääkestrategian tiekartta kuvaa sitä, millaista EU:n lääkestrategiaa komissiossa on tarkoitus valmistella. Julkaistu tiekartta vahvistaa, että EU:n lääkestrategia on tulossa vuoden lopussa. 

EU:n lääkestrategian tiekartta perustuu neljälle tavoitteelle: 1) Koronaviruspandemiasta halutaan ottaa opiksi, 2) lääkkeiden saatavuus ja kohtuuhintaisuus halutaan varmistaa (access ja affordability), 3) tavoitteena on tukea innovaatioita ja digitalisaatiota sekä 4) vähentää lääkkeiden saatavuushäiriöitä.

Lääkestrategiassa tullaan tarkastelemaan lainsäädännön muutostarpeita ja muita ei-lainsäädännöllisiä elementtejä sekä EU:n investointeja. 

Tiekartta nostaa esiin lääketeollisuuden merkityksen Euroopalle. Tiekartta vahvistaa, että lääkestrategian tavoite on mahdollistaa Euroopan lääketeollisuuden olevan maailman johtava innovaattori. 

Tutkivan lääketeollisuuden näkökulmasta on tärkeää, että valmistuessaan lääkestrategia edistää terveyttä ja hyvinvointia. On tärkeää, että lääkestrategia vahvistaa innovatiivisen lääketeollisuuden toimintaympäristöä Euroopassa, jotta voimme varmistaa uusien lääkeinnovaatioiden saamisen potilaiden käyttöön. Odotamme lääkestrategian vauhdittavan tutkimusta ja uusia terveydenhuollon ratkaisuja.

Lääkestrategian tiekartassa nostetaan myös esiin ansiokkaasti antimikrobiresistenssi. Tutkiva lääketeollisuus on pitänyt aihetta esillä ja katsoo asian tärkeäksi. Koronapandemia on korostanut sitä, kuinka tärkeää on, että Euroopalla on mahdollisuus kehittää ja valmistaa uusia lääkkeitä ja hoitoja, joilla vastataan uusiin terveysuhkiin.

Lääkestrategian tiekartta komission sivuilta: Lääkestrategian tiekartta