Euroopan lääketeollisuus tukee Ukrainaa tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa

13.04.2022

Euroopan lääketeollisuus tukee Ukrainaa tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa

Euroopan lääketeollisuus jatkaa työtään vastatakseen Ukrainan ja sen lähialueiden humanitääriseen kriisiin. EU:n viranomaiset tekevät yhteistyötä avustusjärjestöjen kanssa koordinoidakseen elintärkeiden tarvikkeiden lahjoituksia sekä selvittääkseen pakolaisten terveystilannetta. 

Lääketeollisuus tekee Euroopassa tiiviisti yhteistyötä EU:n viranomaisten, avustusjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa turvatakseen lääkkeiden saatavuuden Ukrainassa sekä sen lähialueilla, joihin suuret pakolaisvirrat tällä hetkellä suuntautuvat. 

On tärkeää, että eri kanavia pitkin tulevat avustuspyynnöt ja toisaalta yritysten lahjoitukset saadaan koordinoitua tehokkaasti niin, että pystytään vastaamaan sekä Ukrainan viranomaisten että Puolan ja muiden pakolaisia vastaanottavien Ukrainan naapurimaiden tarpeisiin. EU:n viranomaiset ovat luoneet mekanismeja, jotka mahdollistavan lahjoitusten koordinoinnin, ja tukevat mm. logististen reittien rakentamista avun perille saamiseksi. 

Meillä Suomessa lääkeviranomainen Fimea ohjeistaa yksityishenkilöitä sekä yhteisöjä humanitäärisessä kriisitilanteessa kanavoimaan apua tunnettujen avustusjärjestöjen kautta, sillä ne kykenevät parhaiten toimittamaan tarvittavan avun perille. 

Fimean ohjeistuksessa todetaan, että kansainvälisillä avustusjärjestöillä on lääkeviennin edellyttämät luvat, osaaminen ja kanavat parhaiten käytössään. Näin toimitettujen lääkkeiden jakeluketju on jäljitettävissä, lääkkeiden laatu ja turvallisuus eivät vaarannu kuljetuksen aikana, eivätkä lääkkeet joudu matkalla vääriin käsiin.

Fimea huomauttaa myös, että lääkepakkausten ohjeet Suomesta hankituissa lääkepakkauksissa ovat vain suomeksi ja ruotsiksi, joten tieto lääkkeen turvallisesta käytöstä ei välity vieraskieliselle ja kyrillistä kirjaimistoa käyttävälle henkilölle. Tämä sekä lääkekuljetuksiin sisältyvät riskit kuten lämpötilan vaihtelut voivat pahimmillaan aiheuttaa vaaratilanteita lääkkeen käyttäjälle. 

Kansainvälisesti WHO, valtiot, EU-viranomaiset ja järjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä arvioidakseen kasvavan pakolaismäärän terveystilannetta ja ennakoidakseen mahdollisia tarpeita lääkkeille ja rokotteille. Lisäksi pakolaisten reseptit saattavat tarvita uusimista. Tätä varten on kehitetty työkaluja, joilla voidaan tunnistaa, mitä lääkkeitä potilas on aiemmin käyttänyt ja millä vaihtoehdoilla niitä voidaan tarvittaessa korvata. 

Lääketeollisuuden Euroopan kattojärjestö EFPIA tekee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa tukeakseen potilaita, joihin kriisi on vaikuttanut. Tähän mennessä lääketeollisuuden jäsenyritykset ovat lahjoittaneet yli 5 miljoonaa annosta lääkkeitä ja rokotteita sekä yli 50 miljoonaa euroa taloudellista tukea avustusjärjestöille.