Kansallisen lasten rokotusohjelman rinnalla kehitettävä aikuisten rokotusohjelmaa – Rokotusohjelman strategia tukemaan rokotusohjelman kehittämistä ja rahoitusta

30.11.2022

Kansallisen lasten rokotusohjelman rinnalla kehitettävä aikuisten rokotusohjelmaa – Rokotusohjelman strategia tukemaan rokotusohjelman kehittämistä ja rahoitusta

Eduskunnan rokoteryhmä järjesti ”Kansallisen rokotusohjelman kehittäminen ja rahoituksen vahvistaminen” -seminaarin tiistaina 29.11.2022 rokoteryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Veronica Rehn-Kiven (r) johdolla.

Asiantuntijapuheenvuoroissa kuultiin kansallisen rokotusohjelman nykytilanteesta ja kehitystarpeista, rokotetutkimuksesta, vaikuttavuudesta ja sähköisen rokotuskortin edistymisestä.

Seminaarissa todettiin, että Suomessa on korkeatasoista rokotus- ja tutkimusosaamista ja rokotteiden arvo yhteiskunnalle on moninkertainen kustannuksiin nähden. Rokotusohjelman rahoitusta tulisi vahvistaa nykyistä pitkäjänteisemmin ja tehostaa päätöksentekoprosessia, jotta uudet rokotteet saadaan Suomessa nykyistä nopeammin käyttöön. 

Tilaisuudessa mukana olivat Eduskunnan rokoteryhmän lisäksi Lääketeollisuus ry:n rokoteasiantuntijaryhmän pj Susanna Sonninen, terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin yliopistosta, THL:n Terveysturvaajat osaston johtaja Otto Helve, Suomen rokotetutkimuksen tutkimusjohtaja Arto Palmu sekä Omakannan tuoteomistaja Minna Puolanmaa Kelasta. Kansanedustajat Aki Lindén (sd), Sari Sarkomaa (kok) ja Katja Hänninen (vas) korostivat kommenttipuheenvuoroissaan muun muassa rokotteiden merkitystä ja arvoa yksilölle, koko väestölle ja yhteiskunnalle, aikuisten rokotusohjelman kehittämistä sekä luotettavan tiedon tärkeyttä.

”Olen aina puhunut ennalta ehkäisevän hoidon tärkeydestä ja tässä suhteessa rokotteet painivat aivan omassa luokassaan. Rokotukset estävät tehokkaasti sairastumista ja siihen liittyvien kerrannaisvaikutusten syntymistä ja säästävät näin yhteiskunnan ja tulevien hyvinvointialueiden kustannuksia. Asiantuntijaesityksissä painotettiin kansallisen rokotusohjelman laajentamista koskemaan kaikkia ikäryhmiä. Tätä pidän todella tärkeänä. Meillä on Suomessa ainutlaatuisen hyvin toimivat julkiset lastenneuvolat, joissa rokotusohjelma toteutetaan. Nyt olisi aika perustaa myös aikuisväestön seniorineuvoloita, joissa terveystarkastusten yhteydessä ikäihmisille tärkeät rokotukset voitaisiin antaa rokotusohjelman mukaan. Toivon, että seuraava hallitus laatii Suomeen kansallisen rokotusohjelman strategian.", sanoo Rehn-Kivi.

”Rokotteet ovat sijoitus koko väestön terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä keino parantaa terveydenhuollon kantokykyä. Rokotusohjelmat mahdollistavat terveydenhuollon painopisteen siirtymisen kustannusvaikuttavasti sairauksien hoidosta sairauksien ehkäisyyn ja vahvistavat väestöryhmien yhdenvertaisempaa terveyttä ja hyvinvointia. Suomessa uusien rokotteiden käyttöönotto on hidasta. Kansallisen rokotusohjelman strategia olisi tarpeellinen työväline ohjaamaan rokotusohjelman pitkäjänteistä kehittämistä ja rahoitusta.”, sanoo Lääketeollisuus ry:n rokoteasiantuntijaryhmän puheenjohtaja Susanna Sonninen.

Lisätietoja:
Veronica Rehn-Kivi, puh: 050 344 5031
Laura Labart, Lääketeollisuus ry, puh: 040 747 7620