Kohti aluevaaleja: Lääketutkimuksella ja oikea-aikaisella lääkehoidolla paras mahdollinen hoito

14.12.2021

Kohti aluevaaleja: Lääketutkimuksella ja oikea-aikaisella lääkehoidolla paras mahdollinen hoito

Lääketeollisuus haluaa olla sote-uudistuksen aktiivinen yhteistyökumppani

Historiansa ensimmäisten aluevaalien kynnyksellä suomalainen yhteiskunta ja koko sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme pinnistelee koronakriisin kourissa.

Tulevia hyvinvointialueita rakennetaan kuitenkin määrätietoisesti ja samalla luodaan edellytyksiä suomalaisen hyvinvointivaltion jatkumolle. Tulevat hyvinvointialueet saavat ensitöikseen ratkaistavakseen varsin suuria haasteita; kuinka varmistaa osaajien saatavuus, kuinka maksaa takaisin koronakriisin aikana kertynyttä hoitovelkaa ja kuinka pitää mielessä koko muutoksen perimmäinen tarkoitus; jokaiselle paras mahdollinen hoito kaikkialla Suomessa asuin- ja hoitopaikasta riippumatta.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on otettava käyttöön koko työkalupakki ja uskallettava tehdä asioita aivan uudella tavalla. Ravisteltava irti vanhasta ja avattava ovi uusille toimintatavoille.

Me lääketeollisuudessa haluamme olla aktiivinen yhteistyökumppani koko muutoksen ajan. Haluamme tarjota ratkaisuja osaltamme aivan uudenlaisten sote-palveluiden rakentamiseksi. Näemme, että oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut lääkehoidot sekä aktiivinen tutkimustyö tulevilla hyvinvointialueilla ovat molemmat olennaisia rakennuspalikoita, jotka kestävän perustan valamiseksi tarvitaan.

Lääketeollisuus ry:n tavoitteet vuonna 2022 aluevaaleissa:

Lääkehoidot ovat tärkeä osa ihmisten hyvää ja vaikuttavaa hoitoa

Jokaisella on oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon asuin- ja hoitopaikasta riippumatta. Oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla lääkehoidolla voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä lisätä työ- ja toimintakykyä. Se on keskeinen keino hallita hyvinvointialueiden kokonaiskustannuksia ja purkaa hoitovelkaa. 
•    Huomioidaan lääkehoitojen hyötyjä arvioitaessa myös epäsuorat vaikutukset; elämänlaadun sekä työ- ja toimintakyvyn paraneminen, työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspäivärahat. 
•    Kirjataan tiedolla johtamisen periaatteet hyvinvointialueen strategiaan. Kohdennetaan hoito tietoon perustuen. Käytetyn tiedon tulee perustua yhdenmukaisiin arviointikriteereihin.
•    Varmistetaan ihmisen hoitoa koskevan tiedon kulku hyvinvointialueen toimijoiden kesken ja alueiden välillä.
•    Hallitaan sote-palveluiden kokonaiskustannuksia oikea-aikaisella ja vaikuttavalla lääkehoidolla. 
•    Tarkastellaan lääkkeitä investointina, ei erillisenä kulueränä.

Tutkimus mahdollistaa parhaan mahdollisen hoidon ja luo kiinnostavia työmahdollisuuksia 

Kaikessa lääketutkimuksessa, niin kliinisistä lääketutkimuksista, biopankkitutkimuksesta kuin arkielämän rekisteritutkimuksestakin hyötyy ennen kaikkea potilas. Tutkimus mahdollistaa uusimmat hoidot potilaille ja maksuttomat lääkkeet hoitoyksiköille. Tutkimus kerryttää terveydenhuollon ammattilaisten tietoa ja luo kiinnostavia työmahdollisuuksia. Näin alueille luodaan korkean asteen työpaikkoja ja saadaan investointeja.
•    Turvataan lääketutkimusten toimintaedellytykset perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.
•    Kirjataan tutkimustoiminta osaksi hyvinvointialueiden strategisia suunnitelmia.
•    Selkeytetään yliopistosairaaloiden rooli ja tehtävät hyvinvointialueiden tutkimustoiminnassa.
•    Varmistetaan hoitajien ja lääkäreiden mahdollisuudet tutkimustyöhön varaamalla siihen tarpeeksi työaikaa.