Koronavirusepidemia ei aiheuta välitöntä riskiä lääkkeiden saatavuuteen

17.03.2020

Koronavirusepidemia ei aiheuta välitöntä riskiä lääkkeiden saatavuuteen

Koronavirusepidemia ei ole vielä aiheuttanut häiriöitä lääkkeiden saatavuudelle Euroopassa

Koronavirusepidemian leviämisestä ja esimerkiksi Italian vakavasta tilanteesta huolimatta välitön riski lääkkeiden saatavuusongelmille on eurooppalaisella tasolla pieni. Näin tutkivan lääketeollisuuden eurooppalainen kattojärjestö Efpia analysoi tilannetta omien jäsentensä osalta. Tilannetta seurataan tarkasti ja arvioidaan uudelleen, mikäli tilanne jatkuu useita kuukausia eteenpäin.

Viruksen leviämisen estämiseksi Euroopan maat ovat jo harkinneet ja alkaneet sulkea rajojaan. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että lääkkeiden valmistus ja kuljetukset varmistetaan ja tarvittaessa priorisoidaan.

Saatavuuden varmistamiseksi lääketeollisuus on jo aloittanut myös mm. valmistelemalla vaihtoehtoisia jakelureittejä sekä selvittämällä vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä. Lisäksi yritykset seuraavat tarkasti lääkkeiden kulutusta koko Euroopassa ja pyrkivät turvaamaan saatavuuden kaikissa maissa.

Kipu- ja kuumelääkkeiden kysyntä on merkittävästi viime päivinä lisääntynyt ja siksi kaikkia tuotteita ei ole ollut hetkellisesti saatavilla apteekeissa. Suomen lääkevalvontaviranomainen Fimea onkin ohjeistanut, ettei lääkkeitä pitäisi hamstrata, jotta lääkkeiden saatavuus voidaan varmistaa.

Kipu- ja kuumelääkkeistä on Suomessa kuuden kuukauden ylimääräiset velvoitevarastot, joten lääkkeet eivät ole loppumassa maasta. Lääkkeiden velvoitevarastot toimivat tarvittaessa muutoinkin poikkeustilanteessa puskurina.