Laadukas hoito edellyttää kliinisen tutkimuksen vahvistamista

03.05.2019

Laadukas hoito edellyttää kliinisen tutkimuksen vahvistamista

Syöpäsäätiö ja kolmekymmentäkaksi muuta tutkimustahoa luovutti vetoomuksen eduskuntaryhmille lääketieteellisen tutkimuksen vahvistamiseksi.

Vetoomuksen allekirjoittajat pitävät välttämättömänä, että kliinisen eli potilaaseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimuksen edellytysten vahvistaminen saadaan mukaan hallitusohjelmaan.

"Suomalainen kliininen tutkimus on perinteisesti ollut huippulaatuista ja kansainvälisesti arvostettua. Viime vuosina se on kuitenkin päässyt taantumaan, jopa rapautumaan. Julkinen rahoitus on pudonnut 90 miljoonasta 20 miljoonaan vain 20 vuodessa. Kliininen tutkijanura on vaikea yhdistää muuhun lääkärintyöhön. Talouden ja aikaresurssien niukkuuden lisäksi puutetta on myös tutkimushoitajista", kuvailee Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes kliinisen tutkimuksen vaikeuksia.

Kliininen tutkimus on tulevaisuuden hoidon kulmakivi. Vetoomuksen allekirjoittajat muistuttavat, että suomalaista korkealaatuista ja tasa-arvoista terveydenhoitojärjestelmää ei ole mahdollista ylläpitää ilman riittävää ja laadukasta tutkimusta. Tämän päivän tutkimus on huomisen hoitoa.
Allekirjoittajat vetoavat päättäjiin kliinisen tutkimuksen kehittämisohjelman käynnistämiseksi.

"Kliinisen tutkimuksen taantuma voidaan kääntää uudeksi kasvun ja kehityksen kaudeksi. Se ei kuitenkaan tapahdu yhdellä tempulla vaan tarvitaan suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä eri puolilla, niin lainsäädännön kuin käytännönkin tasolla", kertoo Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Kehittämisohjelmassa tulisi pureutua ainakin kolmeen teemaan:
1) säädösympäristön kehittäminen tutkimusta ja sen tulosten hyödyntämistä tukevaksi
2) kliinisen tutkijanuran edellytysten parantaminen mm. työaikajärjestelyin
3) kliinisen tutkimuksen rahoituksen lisääminen ja kohdentaminen

Vetoomusteksti kokonaisuudessaan

Lisätiedot:
Syöpäsäätiön tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors, p. 050 410 1456
Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti p. 050 512 2380