Lääkemarkkinoiden kasvu on hidastunut selvästi aiempiin vuosiin nähden

28.01.2021

Lääkemarkkinoiden kasvu on hidastunut selvästi aiempiin vuosiin nähden

Lääkkeiden tukkuhintainen myynti apteekeille, sairaaloille ja päivittäistavarakauppoihin nousi vuonna 2020 1,7 prosenttia kun se esimerkiksi vuonna 2019 oli 5 prosenttia. Lääkemyyntiä kasvattaa muun muassa väestön ikääntyminen ja sen myötä kasvava sairaustaakka ja uudet hoidot. Uusien hoitojen myötä voidaan kuitenkin säästää yhteiskunnan muissa kustannuksissa, kun yhä useampi pysyy työ- ja toimintakykyisenä pidempään.

Lääkkeiden tukkuhintainen myynti kasvoi viime vuonna 1,7 % yhteensä 2 807 miljoonaan euroon. Kasvu on selkeästi vähäisempää kuin edeltävänä vuonna.

Tukkumyynnin kehitys apteekeille kasvoi 2,2 prosenttia, mikä on vähemmän kuin aiempina vuosina. Suurin kasvu näkyi syöpä- ja reumalääkkeiden myynnissä (+6,8 %) sekä veritautien lääkkeiden myynnissä (+7,9 %). 

Tukkumyynti sairaaloille sen sijaan laski vuoteen 2019 verrattuna. Lasku oli 0,3 prosenttia. Tämä selittyy osittain koronaviruspandemian vaikutuksilla. Terveydenhuollossa siirrettiin kiireetöntä hoitoa ja varauduttiin COVIDin hoitoon. 

Syöpä- ja reumalääkkeiden myynti kasvoi vain 0,9 prosenttia, kun taas hengityselinsairauksien lääkemyynti kasvoi peräti 13,4 prosenttia. COVIDin vaikutukset näkyivät myös apteekkimyynnissä alkuvuoden lääkehamstrauksena sekä myynnin hidastumisena loppuvuoden aikana.

Toisaalta kasvua nähtiin myös muissa lääkkeissä. Esimerkiksi silmä- ja korvatautien lääkkeissä (+8,1 %). Lääkeryhmään kuuluu muun muassa silmänpohjanrappeuman hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. 

Ikärakenteemme kasvattaa sekä yhteiskunnan että terveydenhuollon menoja vääjäämättä, mutta uusilla lääkehoidoilla niitä voidaan vähentää. Painopistettä voidaan siirtää ennaltaehkäisyyn ja perusterveydenhuoltoon. Vaikuttavien, oikein kohdennettujen hoitojen avulla yhä useampi pysyy työ- ja toimintakykyisenä pidempään ja tämä osaltaan vähentää yhteiskunnan muita kustannuksia.

Lääkkeiden tukkumyynti ei huomioi mahdollisia alennuksia mm. sairaaloiden tarjouskilpailuissa. Lääkeyritykset voivat sopia myös korvausjärjestelmään kuuluville lääkkeille alennuksia, joita tukkumyynti ei huomioi.

Löydät Suomen lääkemarkkinat -tilaston sekä muut tilastomme Tilastot-sivulta

Lisätietoja

Nadia Tamminen, etunimi.sukunimi@laaketeollisuus.fi, p. 040 748 4373