Lääketeollisuus investoi yhteistyöhön 39,9 M€ viime vuonna

15.06.2020 | Laura Labart, erityisasiantuntija

Lääketeollisuus investoi yhteistyöhön 39,9 M€ viime vuonna

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön vuonna 2019 39,9 M€

Lääketeollisuus ry:n vuosittaisen kyselyn mukaan sen jäsenyritykset käyttivät vuonna 2019 noin 39,9 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten sekä terveydenhuollon organisaatioiden kanssa tehtyyn yhteistyöhön, kuten lääkäreiden kouluttamiseen ja heiltä ostettuihin asiantuntijapalveluihin.

Lääketeollisuus ry ja Lääkäriliitto ry näkevät teollisuuden ja ammattilaisten koulutus- ja tutkimusyhteistyön ensiarvoisen tärkeänä terveydenhuollon palvelujen ja Suomen kilpailukyvyn varmistamiseksi.

”Yhteiskunta kannustaa yritysten, yliopistojen ja julkisen sektorin tutkimusyhteistyöhön. Lääketieteen kehitys ja laadukas terveydenhuolto edellyttää lääkärien, tutkimuslaitosten sekä lääketeollisuuden yhteistyötä. Ilman yhteistyötä emme saa uusia lääkkeitä tai rokotteita. Avoimuuden lisäämiseksi yhteistyötä koskevat taloudelliset tiedot raportoidaan nyt jo viidettä kertaa. Avoimuus lisää luottamusta”, sanoo toiminnanjohtaja Kati Myllymäki Suomen Lääkäriliitosta.


T&K -yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa yhteensä noin 25,2 miljoonan euron arvosta. Kyseinen tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on aiempien vuosien tapaan merkittävin yhteistyön osa. 

"Tutkimus- ja innovaatiotoiminta on Suomen talouskasvulle erinomainen mahdollisuus. Kansainvälinen kilpailu lääketutkimuksista on kovaa, mutta meillä on kaikki edellytykset saada Suomeen merkittävästi nykyistä enemmän kansainvälisiä tutkimusinvestointeja", painottaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti. 

"Meillä on luotettavan maan maine ja alan huippuosaamista. Lisäksi meillä on juuri päivitetty, kansainvälisesti täysin poikkeuksellinen lainsäädäntö terveystiedon toisiokäytöstä, joka luo erinomaisen pohjan kiinnostavan ja ennakoitavan tutkimusekosysteemin rakentamiselle. Kaiken avain on kuitenkin toimivat kumppanuudet ja toimijoiden tiivis yhteistyö potilaiden entistä vaikuttavamman hoidon kehittämiseksi", Lauslahti jatkaa.
Tutkimus- ja kehitysyhteistyön lisäksi keskeisiä yhteistyömuotoja ovat koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalkkioita yritykset maksavat lääkäreille esimerkiksi luennoista ja koulutusmateriaalien tekemisestä sekä tieteellisestä konsultoinnista.
 
Lisätietoja ja linkit yritysten raportteihin:
Luettelo jäsenyritysten julkaisemista tiedoista
 
Erityisasiantuntija Laura Labart, Lääketeollisuus ry, puh. 040 747 7620
Erityisasiantuntija Jaakko Laurila, Lääketeollisuus ry, puh. 040 776 3031
Terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto ry, puh. 044 563 0556