Lääketeollisuus näkee Suomen EU-puheenjohtajakauden mahdollisuutena edistää Euroopan kilpailukykyä

08.07.2019

Lääketeollisuus näkee Suomen EU-puheenjohtajakauden mahdollisuutena edistää Euroopan kilpailukykyä

Lääketeollisuus näkee Suomen EU-puheenjohtajakauden mahdollisuutena edistää Euroopan kilpailukykyä. Tulevan EU-komission työlistalla on merkittäviä tutkimukseen, innovaatioihin ja teollisuuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, jotka nähdään tärkeinä Suomessa.

”Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelma ja Rinteen hallituksen ohjelma ovat lisänneet kansainvälisen lääketeollisuuden kiinnostusta Suomea kohtaan entisestään. Erityisesti digitalisaatioon, datan hyödyntämiseen ja eurooppalaiseen kilpailukykyyn liittyvät teemat ovat tärkeitä ja merkityksellisiä myös Suomen kilpailukyvyn kannalta”, toteaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.

”Haluamme osaltamme edistää kansainvälisten investointien saamista Suomeen ja suomalaisen tutkimusekosysteemin houkuttelevuuden lisäämistä”, Lauslahti jatkaa.

Lääketeollisuus ry:n vieraana Helsingissä 8.7. vierailee kansainvälisten lääkeyritysten Euroopan johtajia keskustelemassa näistä aiheista. Delegaatiossa on mukana myös lääketeollisuuden Euroopan keskusjärjestön EFPIAn avainhenkilöitä.

Myös terveysalan kasvustrategia nähdään Euroopassa erinomaisena esimerkkinä ministeriöiden välisestä yhteistyöstä. Keskusteluissa pohditaan, voisiko tätä mallia hyödyntää myös eurooppalaisessa päätöksenteossa. Terveysala, eli ns. Smart Health, onkin yksi strategisesti kiinnostavia teollisuuden aloja, joilla komissio haluaa vahvistaa Euroopan kilpailukykyä.

Smart Health on lääke- ja terveysteknologioiden, digitalisaation ja mobiiliteknologioiden yhdistelmä. Sen tavoitteena on muuttaa prosesseja, toimintatapoja tai tapaa, jolla teknologioita hyödynnetään terveydenhuollossa.

”Suomi nähdään monelta osin digitalisaation ja datatalouden edelläkävijänä, ja tämä näkyy vahvasti Suomen puheenjohtajakauden ohjelmassa. Sillä on suuri merkitys EU:n päätöksentekoelinten seuraavan toimintakauden agendaan”, painottaa lääketeollisuuden eurooppalaisen edunvalvontajärjestön EFPIAn yhteiskuntasuhdejohtaja Elisabeth Kuiper.

Lisätietoja asiasta antaa: Lääketeollisuus ry:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Petra Tirkkonen, 045 120 4058.