Lääketurvatoiminnan pikaopas tarjoaa infoa terveydenhuollon ammattilaisille

13.01.2021

Lääketurvatoiminnan pikaopas tarjoaa infoa terveydenhuollon ammattilaisille

Lääketurvatoiminnan tavoitteena on varmistaa lääkkeen asianmukainen ja turvallinen käyttö.

Lääketurvatoiminta tarkoittaa haittavaikutusten ja muiden lääkkeen käyttöön liittyvien ongelmien havaitsemiseen, arviointiin, ymmärtämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää tutkimusta ja toimintaa. Lääketurvatoimintaa ja haittavaikutusten keräämistä säätelevät sekä EU-lait että kansalliset lait.

Lääkeyritykset vastaavat tuotteistaan ja seuraavat aktiivisesti lääkkeiden turvallisuutta niiden koko elinkaaren ajan. Yritysten lääketurvatoiminnassa kerätään jatkuvasti tietoa lääkkeiden haitoista.

Lääketurvatoiminnan pikaopas on terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu infopaketti. 

Lääkkeiden ja rokotteiden haittavaikutuksista voi ilmoittaa kuka tahansa: lääkärit, apteekkihenkilökunta sekä kaikki muut terveydenhuollon ammattilaiset, mutta myös tavalliset lääkkeen käyttäjät ja heidän omaisensa.

Löydät pikaoppaan sekä lisätietoa lääkkeiden turvallisuudesta verkkosivuiltamme

Lisätietoja

Mia Bengtström, mia.bengtstrom(at)laaketeollisuus.fi