Lääkkeen arvo -raportin päivitys julkaistu. Lääkekustannukset ovat pysyneet vakaana.

09.11.2020

Lääkkeen arvo -raportin päivitys julkaistu. Lääkekustannukset ovat pysyneet vakaana.

Lääkekustannusten osuus on noin 14-16 % terveydenhuollon kokonaismenoista.

Julkaisimme keväällä 2019 Lääkkeen arvo -selvityksen, joka tuo esiin lääkehoitojen hyödyn yhteiskunnalle. Nyt raportista on saatavilla päivitetty versio.

Selvitys kokoaa lääkekustannukset yksittäisten kuluerien sijaan kokonaisuudeksi ja tuo yhteen terveydenhuollon suorat ja epäsuorat kustannukset. Lääkekustannukset ovat pysyneet varsin vakaana, sillä terveydenhuollon kokonaismenoista lääkekustannukset ovat  noin 14–16 %.

Selvitys osoittaa myös. että lääkehoidoilla on saatu aikaan merkittäviä vaikutuksia väestön terveydessä ja toiminta- ja työkyvyssä. Väestön elinajanodote on kasvanut, sairastavuusindeksi on laskenut ja menetämme yhä vähemmän elinvuosia.

Myös terveydenhuollon hoitokäytännöt muuttuvat jatkuvasti vähemmän resursseja vaativaksi ja painopiste siirtyy avohoidon suuntaan. Tämä on osittain lääkehoitojen kehityksen ansiota. 

Olemme nyt päivittäneet Lääkkeen arvo -raportin yleistä osaa. Se esittää lääkehoitojen kustannukset suhteessa terveydenhuollon muihin kustannuksiin. Tässä osassa kuvataan myös yhteiskunnan epäsuoria kustannuksia, esimerkiksi sairauspäivärahojen kehitystä tai työkyvyttömyyseläkkeiden muutosta.

Toinen osa raportista on ennallaan. Siihen on koottu viisi case-esimerkkiä läpi ihmisen elinkaaren ja niillä osoitetaan, kuinka lääkehoidolla on parannettu potilaiden toiminta- ja työkykyä. Esimerkit tuovat erityyppisten sairauksien kautta esiin lääkehoidon kehityksen hyötyä potilaalle, terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle.

Raportin on laatinut Nordic Healthcare Group Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta.

Lääkkeen arvo -raportti

Lisätietoja:
Nadia Tamminen, nadia.tamminen@laaketeollisuus.fi