Lääkkeitä ei saa markkinoida miten ja kenelle tahansa – Eettiset ohjeet sääntelevät lääkemarkkinoinnin pelisäännöt

29.04.2022

Lääkkeitä ei saa markkinoida miten ja kenelle tahansa – Eettiset ohjeet sääntelevät lääkemarkkinoinnin pelisäännöt

Lääketeollisuus täydentää vapaaehtoisella omavalvonnalla lakisääteistä lääkemarkkinoinnin viranomaisvalvontaa. Vastikään päivitetyt Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet sääntelevät lääkkeiden markkinointia yksityiskohtaisesti.

Lääkeala on poikkeuksellinen toimiala, sillä se ohjeistaa ja valvoo toimijoidensa markkinointia omaehtoisesti täydentäen viranomaisen toimintaa. Lakien lisäksi lääkkeiden markkinointia sääntelevät Lääketeollisuus ry:n Eettiset ohjeet, jotka täydentävät Fimean valvontaa. 

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet Eettisiin ohjeisiin, joissa säännellään mm. reseptivalmisteiden ja itsehoitovalmisteiden markkinoinnista, lääkeyritysten yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä potilasjärjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Eettisten ohjeiden soveltamista ja noudattamista valvoo riippumaton, teollisuuden ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva Lääkemarkkinoinnin valvontakunta ja sen alaisuudessa toimivat tarkastusvaliokunnat.

Uusissa päivityksissä tarkennuksia potilasjärjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön

Terveydenhuollon toimintaympäristö on muuttunut viime vuosien aikana, eikä potilas ole enää pelkästään hoidon kohde. Potilailta edellytetään vastuunottoa ja sitoutumista oman hoitonsa toteuttamisessa. Näin ollen osallistuminen hoitopäätöksiin edellyttää tietoa ja ymmärrystä mahdollisista vaihtoehdoista.

Potilasjärjestöt ovat hyvin järjestäytyneitä yhdistyksiä tai vastaavia toimijoita. Niihin on keskittynyt osaamista ja asiantuntemusta sekä vertaistukitoimintaa. Siksi ne nykyään edustavat ja ajavat potilaiden etua laajalti terveydenhuollon toimintaan liittyvissä keskusteluissa.
    
Nyt Lääketeollisuus ry:n Eettiset ohjeet on päivitetty. Sisällöllisesti päivitys koskee pääosin potilasjärjestöjen edustajien kanssa tehtävää yhteistyötä. 

Tutustu Eettisiin ohjeisiin täällä.

Täältä voit lukea lisää lääkemarkkinoinnin pelisäännöistä.

Lisätietoja:

Laura Labart, erityisasiantuntija p. 040 7477 620
Jaakko Laurila, erityisasiantuntija p. 040 776 3031