Vuoden Lääkeinformaatioteko #toivonkukka korostaa syöpätutkimuksen merkitystä ja potilaan tiedonjanoa

29.11.2019

Vuoden Lääkeinformaatioteko #toivonkukka korostaa syöpätutkimuksen merkitystä ja potilaan tiedonjanoa

Vuoden Lääkeinformaatioteko jaetaan tänään lääkealan ammattilaisten vuosittaisilla Farmasian Päivillä Helsingin Messukeskuksessa. Tänä vuonna palkinnon pokkaa #toivonkukka-kampanja (www.toivonkukka.fi).

#toivonkukka korostaa lääketieteellisen tutkimuksen merkitystä ja nostaa esiin aitojen kokemusten kautta esimerkkejä siitä, miten lääketieteen avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Kampanjan keskiössä on vahvasti ihminen itse; yksilö, joka sairastuessaan kaipaa luotettavaa tietoa sairaudestaan ja tarjolla olevista hoitomuodoista. 

Aihe on varsin ajankohtainen myös siksi, että se korostaa potilaiden halua olla mukana itseään koskevassa päätöksenteossa.
”Kampanjan tavoitteena on luoda toivoa jokaiselle vakavasti sairastuneelle ja heidän läheisilleen”, painottaa kampanjan toteuttaja, graafinen muotoilija Tiina Aaltonen.

”Tiedämme, että lääketieteessä tehdään lujasti töitä, jotta yhä useampi sairaus voitaisiin parantaa. Uskallamme myös esittää vaatimuksia: uudet hoidot pitäisi saada nykyistä nopeammin potilaiden saataville, sillä heillä ei ole aikaa odottaa”, Aaltonen jatkaa.

Kampanja hyödyntää taitavasti visuaalisuutta ja on vahvasti tunteisiin vetoava ja kiinnostusta herättävä. Se luo tunnelmallisen kokonaisuuden ja tuo esiin sairauden monet kasvot aitojen henkilöiden kautta.

Kampanja on toteutettu nykyaikaisissa viestintäkanavissa, joilla voidaan tavoittaa laajoja kohderyhmiä. Materiaali luo oivan alun keskustelulle, jonka pohjalta kampanjaa voidaan kasvattaa ja tavoittaa uusia kohderyhmiä. Kyseessä ei siis ole kertakäyttökampanja, vaan sillä tähdätään tiedon lisäämiseen pitkällä aikajänteellä.

Kampanjan aihe – lääketieteellinen tutkimus – on erittäin ajankohtainen niin potilaan kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Luotettavaa tietoa tarvitaan.  

Erityismaininnan kampanja saa siitä, että sen taustalla ovat yksittäiset henkilöt. Tämä on osoitus erityisestä aktiivisuudesta ja siitä, että nyky-yhteiskunnassa kuka tahansa voi nostaa tärkeitä, laajaa joukkoa koskettavia aiheita esille, herättää keskustelua ja lisätä tietoisuutta monia ihmisiä askarruttavista asioista.

Lääketeollisuus ry:n vuosittain järjestämässä kilpailussa voittajan valitsee riippumaton raati, jonka jäseninä olivat tänä vuonna Marketing Finland ry:n toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki (pj), mainostoimistoammattilainen Tuula Kallio, apteekkari Ritva Ylänkö Herttoniemen apteekista, Senior Consultant Lauri Sipilä Pro-Source Oy:stä sekä tiedetoimittaja Heljä Salonen Iltalehdestä. Raadin sihteerinä toimi erityisasiantuntija Jaakko Laurila Lääketeollisuus ry:stä.

Lisätiedot: Eritysasiantuntija Jaakko Laurila, Lääketeollisuus ry, p. 040 776 3031, jaakko.laurila@laaketeollisuus.fi.