Lääkkeet ja ympäristö

Lääkkeet ja ympäristö

Lääkeaineita kulkeutuu myös ympäristöön – erityisesti lääkkeiden käytön jälkeen ja jätteiden mukana. Lääkeyritykset ja lääkealan säädökset pyrkivät varmistamaan, ettei lääketuotanto aiheuttaisi ympäristövaikutuksia.

Ympäristöstä löytyvät lääkeainejäämät ovat niin pieniä, että ne eivät vaikuta ihmisten terveyteen. On kuitenkin todettu, että lääkejäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kaloihin ja muihin vesieliöihin.

Lääkkeitä ympäristöön monesta lähteestä

Valtaosa lääkkeistä joutuu ympäristöön lääkkeen käytön jälkeen viemäriverkoston kautta. Lääkkeet huuhtoutuvat iholta viemäriin suihkuvedessä tai elimistöstä vessan kautta. Tehokkaasta viemäriveden puhdistuksesta huolimatta kaikki lääkejäämät eivät poistu vedestä.

Lääkkeitä myös hävitetään väärin. Niitä voidaan laittaa viemäriin tai kotitalousjätteisiin. Lääkkeet tulee aina hävittää asianmukaisesti. Vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet pitää viedä apteekkiin.

Osa viemärijätteestä käsitellään lannoitukseen sopivaksi ja tätä kautta pieniä lääkejäämiä päätyy maatalouden käyttöön. Myös tuotantoeläimille annettavat lääkkeet voivat aiheuttaa päästöjä ympäristöön. Pohjois-Euroopassa tuotantoeläimiä ei lääkitä varmuuden vuoksi vaan maltillisesti ja vain tarpeen mukaan.

Lääkkeiden valmistuksen yhteydessä voi myös tapahtua vuotoja. Lääkkeiden valmistus aiheuttaa kuitenkin erittäin pienen osan lääkkeiden ympäristövaikutuksista.

Lääkkeiden ympäristövaikutuksia säädellään tarkasti

Lääkeaineiden valmistusta ohjaavat tarkat säännöt – GMP-säädökset (good manufacturing practice). Monilla lääkeyrityksillä on käytössään lisäksi esimerkiksi ISO-standardeja, jotka ohjaavat laadukasta toimintaa.

GMP-säädökset eivät sisällä erityisiä ympäristövaatimuksia. Esimerkiksi EU:ssa ja USA:ssa GMP-säädökset ja muu lainsäädäntö takaavat, että paikallisesti valmistetut ja näihin maihin tuotavat lääkkeet ovat laadukkaita myös ympäristön kannalta.

Kansainvälisesti tilanne ei ole yhtä hyvä. Lääkkeitä tuotetaan paljon EU:n ulkopuolella, jossa valvonta ei ole yhtä tiukkaa. Paikallisesti käytettäviin lääkkeisiin ei aina ulotu samanlaista valvontaa kuin EU:ssa.

Lääkkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä, kun lääkkeelle haetaan myyntilupaa. Mikäli lääkkeellä on oletettavissa erityisiä ympäristövaikutuksia, lääkeyrityksen pitää selvittää myyntilupaa haettaessa, miten näitä riskejä voidaan rajoittaa. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi tietyt geeniterapioissa käytettävät lääkkeet.

EU-lainsäädäntö tarkastelee yhä tarkemmin lääkkeiden vaikutuksia erityisesti vesistöihin. Lääketuotannon päästöjen vähentämiseen ja käyttämättä jääneiden lääkkeiden käsittelyyn kiinnitetään entistä enemmän huomiota. 

Näin hävität lääkkeet oikein -tutustu ohjeisiin

Meds disposal - eurooppalainen kampanja lääkkeiden oikeanlaisesta hävittämisestä (englanniksi).