Markkinoinnin pelisääntöjä

Markkinoinnin säännöt ovat hyvin yksityiskohtaiset ja niihin voi perehtyä Eettisissä ohjeissa, mutta pääperiaatteet ovat seuraavat:

  • Reseptilääkkeiden markkinointia voi kohdistaa vain lääkkeiden määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetuille henkilöille, jotka tarvitsevat työssään tietoa lääkkeistä. Näitä ovat esimerkiksi lääkärit, hammas- ja eläinlääkärit sekä apteekkien farmaseuttinen henkilöstö.
  • Kuluttajille saa markkinoida vain itsehoitolääkkeitä, joita saa ilman lääkemääräystä. Reseptilääkkeiden markkinointi suoraan kuluttajille on kielletty.
  • Lääkeyritys voi jakaa kuluttajille tietoa eri sairauksista sekä niiden ehkäisemisestä, havaitsemisesta ja hoidosta. Terveystiedotuksen tulee opastaa kuluttajaa hankkimaan lisätietoa terveyden edistämisestä ja sairauden hoitamisesta.
 

Lue lisää:

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet 2023 (pdf)

Kansainvälisiä ohjeistuksia:

Efpia Codes of Practise
IFPMA Marketing Code