Lääkkeiden hinnat

Lääkkeiden hinnat hakeutuvat kohtuulliselle tasolle

Lääketeollisuus on yksi toimialoista, joissa tutkimustyö on erityisen intensiivistä. Tutkimus vie aikaa ja vaatii rahaa. Tämä näkyy etenkin uusien lääkkeiden hinnoissa. Suomessa viranomaiset pitävät kuitenkin huolen, että lääkkeiden yleinen hintataso on kohtuullinen. 

Uusien lääkkeiden hinnoissa näkyvät kehityskustannukset

Lääkkeen tie tutkimuksesta apteekin hyllylle on pitkä. Vaikka innovaatiot saavat patenttisuojan, lääkkeen kehitystyö vie patenttiajasta vähintään 10–12 vuotta.

Tuotekehityskustannusten lisäksi patenttiaikana on katettava epäonnistuneiden projektien kulut. Myös tämä vaikuttaa lääkkeiden hintoihin.

Yhden lääkkeen saaminen molekyylistä markkinoille maksaa keskimäärin reilun miljardin. Tarkkaan säännelty tutkimustyö voi tyssätä missä vaiheessa tahansa, usein myös loppusuoralla. Tällöin iso osa - ellei kaikki - tutkimukseen sijoitetusta rahasta valuu hukkaan.

Lääkemyynneistä syntynyt voitto sijoitetaan uudelleen tutkimukseen.

Suomessa lääkkeiden hinnat laskevat

Kun uusi lääke tulee Suomen markkinoille, se haetaan yleensä myös korvausjärjestelmään. Silloin hintaviranomaiset pitävät huolen, että tuotteelle haettu hinta on kohtuullinen.

Lääkkeelle aluksi muotoutuva hinta on usein voimassa korkeintaan vuoden – hinta on tuolloin korkeimmillaan. Uuden lääkkeen käyttö lisääntyy ajan kanssa, kun lääkäreiden kokemus valmisteesta karttuu. Ennen kuin potilasmäärät ovat ehtineet kasvaa, myös lääkkeen hintaa on tarkistettu vähintään kerran tai kaksi.

Lääketeollisuus ry on pitkään seurannut lääkkeiden tukkuhintoja. Tilastokeskuksella teetetty indeksi osoittaa, että erityisesti korvausjärjestelmään kuuluvien lääkkeiden hinnat laskevat vuodesta toiseen.

Hintojen laskun takana on ennen kaikkea hintakilpailu, mutta myös hintojen määräaikaisuus. Viranomaisilla on useita keinoja huolehtia siitä, että hinnat pysyvät kohtuullisina eivätkä ainakaan nouse.

Lääkkeen on hinta kaikkialla sama

Suomessa potilas maksaa lääkkeestään aina saman verran riippumatta siitä, mistä hän lääkkeensä ostaa.

Lääkkeen hinta muodostuu

  • tukkuhinnasta
  • apteekin katteesta
  • veroista.

Lääketaksa määrittää tukkuhinnan perusteella lääkkeen vähittäishinnan.

Itsehoitolääkkeiden hinnat ovat myös kaikissa apteekeissa samat. Vain niiden hinnat ovat nousseet kutakuinkin kuluttajaindeksin mukaisesti. 

Lisää aiheesta: äkkeiden korvattavuus

Hintojen laskun takana on ennen kaikkea hintakilpailu, mutta myös hintojen määräaikaisuus.