Lääkkeiden jakelu

Lääkkeillä on useita jakelureittejä

Lääke kulkee tehtaan portilta potilaalle monen väliportaan kautta. Suomessa on kaksi koko maan kattavaa tukkukauppaa, jotka ovat erikoistuneet lääkkeiden jakeluun. Tukkujakelu perustuu yksikanavaperiaatteeseen – apteekki tai sairaala voi hankkia tietyn lääkeyrityksen tuotteita vain yhdestä tukusta. 

Lääkkeiden jakelu kuluttajille ja potilaille toteutuu valvotusti ja ammatillisesti:  

  • Apteekit vastaavat resepti- ja itsehoitolääkkeiden vähittäisjakelusta. Poikkeuksena ovat nikotiinikorvaushoitolääkkeet, joita myyvät myös päivittäistavarakaupat. Suomessa on noin 800 apteekkia, mukaan lukien sivuapteekit sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen apteekkien toimipisteet.
  • Kuntien tai kuntayhtymien sairaala-apteekit tai lääkekeskukset järjestävät usein julkisen sektorin lääkehuoltopalvelut. Toisaalta ne voidaan ostaa myös julkisen sektorin tai avohuollon apteekista. Sairaala-apteekkeja on yhteensä 25. Lääkekeskuksia on kunnallisella, valtiollisella ja yksityisellä sektorilla yhteensä noin 110.
  • Sotilasapteekki vastaa puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja rauhanturvajoukkojen lääkehuollosta.
  • Rokotteet, jotka kuuluvat rokotusohjelmaan, saa ilmaiseksi terveydenhuollosta. Muut rokotteet potilaat ostavat apteekista omalla kustannuksellaan.
       
  • Eläinlääkkeet menevät tukkuliikkeestä joko apteekkiin tai suoraan eläinlääkärille.

Lääkkeiden saatavuus

Suomen apteekkiverkko kattaa koko maan. Lääkkeiden hyvä saatavuus myös syrjäseuduilla pyritään varmistamaan lainsäädännöllä.

Kansallinen lääkepolitiikka korostaa, että lääkkeiden saatavuus on turvattava koko maassa myös poikkeusoloissa. Tätä tarkoitusta palvelee lääkkeiden huoltovarmuus ja velvoitevarastointi.

Lainsäädäntö määrittelee, mitkä lääkeaineet kuuluvat velvoitevarastoinnin piiriin ja kuinka monen kuukauden kulutusta vastaavat määrät kutakin lääkeainetta on varastoitava.

Velvoitevarastointi koskee

  • lääkeyrityksiä
  • lääkkeiden maahantuojia
  • terveydenhuollon yksiköitä.

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Huoltovarmuuskeskus maksaa lääkeyrityksille korvauksia varastoinnista aiheutuneista ylimääräisistä kuluista.