Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö

Avointa yhteistyötä

Lääkeyritykset tekevät jatkuvasti yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten, kuten lääkäreiden ja sairaanhoitajien kanssa. Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö on tärkeää esimerkiksi uusien lääkeinnovaatioiden kehittämisessä ja terveydenhuollon tarpeiden kartoittamisessa. Usein kyse on siitä, että lääkeyritykset haluavat saattaa uusimman lääkehoitoa ja lääketieteellistä tutkimusta koskevan tiedon terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Lääketeollisuus ry:n jäsenet ovat sitoutuneet julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Tämä varmistaa toiminnan läpinäkyvyyden ja avoimuuden.

Julkistaminen ulottuu toimintamallina koko Euroopan alueelle. Se velvoittaa kaikkia Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n jäseniä – Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä.

Miksi yhteistyöhön liittyvät taloudelliset tiedot julkaistaan?

Kiinnostus lääketeollisuuden ja esimerkiksi lääkäreiden väliseen yhteistyöhön on kasvanut viime vuosina. Potilaille on tärkeää, että he voivat luottaa lääkärin suosittelevan ja määräävän kulloinkin asianmukaisen hoidon, joka perustuu kliiniseen näyttöön ja kokemukseen.

Milloin tiedot julkaistaan?

Tiedot julkaistaan seuraavan kerran 13.6.2018. Silloin julkaistut tiedot koskevat vuonna 2017 tehtyä yhteistyötä.

Missä tiedot julkaistaan?

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset julkaisevat tiedot omilla kotisivuillaan. Lääketeollisuus ry on koonnut näille sivuille linkit jäsenyritystensä julkistamista käsitteleville sivuille.

Miten tiedot julkaistaan?

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset julkaisevat kotisivuillaan taulukkomuotoisen raportin. Raportti sisältää sekä terveydenhuollon organisaatioita että yksittäisiä terveydenhuollon ammattilaisia, kuten lääkäreitä, koskevia tietoja. Tiedot julkistetaan joko asianomaisen nimellä tai yhteenvetosummina.

Mitä tietoja julkaistaan?

Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä on monia erilaisia yhteistyömuotoja. Tavoitteena on julkistaa sidonnaisuudet selkeästi ja läpinäkyvästi. Pääsääntönä on julkistaminen yksilötasolla eli palkkioita tai muita etuuksia saaneen henkilön nimellä.

Yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi:

Koulutus

  • koulutusten järjestämisen tukeminen
  • rekisteröintimaksut koulutustilaisuuksissa tai kongresseissa
  • matka- ja majoituskustannukset
  • näyttelypaikkavuokrat, mainostilan ostaminen

Asiantuntijoiden tietotaidon hyödyntäminen

  • palkkiot puhujille ja kouluttajille
  • koulutusmateriaalien suunnittelu ja tuottaminen
  • muu asiantuntijakonsultointi

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvä yhteistyö

Kenen tietoja julkaistaan?

Julkistaminen koskee terveydenhuollon ammattilaisia eli lääkäreitä, proviisoreja, farmaseutteja ja sairaanhoitajia sekä terveydenhuollon organisaatioita, kuten yhdistyksiä ja liittoja.

Suomen Lääkäriliitto tukee tietojen julkistamista. Lue lisää

Myös Apteekkariliitto, Farmasialiitto ja Proviisoriyhdistys suosittelevat jäsenilleen, että nämä antaisivat suostumuksensa tietojensa julkaisemiseen. Lue lisää

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Laura Labart, laura.labart@laaketeollisuus.fi p. 09 6150 4911 ja
erityisasiantuntija Jaakko Laurila, jaakko.laurila@laaketeollisuus.fi p. 09 6150 4926.

EFPIA - responsible transparency

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet

Julkistamisen mallipohja

Lääketeollisuus ry:n jäsenet ovat sitoutuneet julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä.