Viranomaisyhteistyö

Viranomaisyhteistyö kehittää lääkealaa

Lääkeala on tiukasti säännelty toimiala. Lääkehoidon ja lääkehuollon kehittäminen edellyttää viranomaisten ja alan toimijoiden saumatonta yhteistyötä.

Lääketeollisuus ry tekee rakentavaa ja avointa yhteistyötä kaikkien alaa valvovien viranomaisten kanssa. Nostamme keskusteluun havaitsemiamme kehittämisen kohteita ja ratkaisuehdotuksia sekä tuotamme luotettavaa tietoa, joka tukee päätöksentekoa.  

Lääketeollisuuden yhteistyötahoja

Teemme yhteistyötä muun muassa seuraavien viranomaisten kanssa:

Lisäksi kansainvälisiä yhteistyötahoja ovat