Mitä teemme

Lääketeollisuus ry:n toiminta ja työtavat

Lääketeollisuus ry tukee jäsenyritystensä toimintaa ja kehittymistä sekä vaikuttaa suomalaiseen terveyspolitiikkaan. Järjestömme ylin päättävä elin on yleinen kokous. 

Lääketeollisuus ry:n toiminnasta päättävät sen jäsenet:
  • Yleisellä kokouksella on korkein päätösvalta Lääketeollisuus ry:n toiminnassa. Kevät- ja syyskokouksiin voivat osallistua kaikki jäsenyritykset.  
  • Jäsenistöstä koottu hallitus linjaa yhdistyksen toiminnan strategiat.
  • Hallituksen jäsenistä koottu työvaliokunta​ valmistelee hallitukseen tulevat asiat.
  • Lääketeollisuus ry:n asiantuntijaorganisaatio​ vastaa yhdistyksen käytännön toiminnasta. 

Työvirtamme rakentavat hyvää toimintaympäristöä

Perustehtävämme on rakentaa jäsenillemme ennustettavaa, läpinäkyvää ja vuoropuheluun pohjautuvaa toimintaympäristöä Suomessa kolmen työvirran avulla:
  • Yhteiskuntavaikuttaminen – toimimme suorassa vuorovaikutuksessa viranomaisten ja muiden lääkealan avaintoimijoiden kanssa.
  • Ulkoinen viestintä ja kumppanuuksien rakentaminen – toimimme aktiivisesti julkisuudessa ja yhteistyössä ulkoisten sidosryhmien kanssa. 
  • Yhdistyksemme sisäinen toiminta ja siihen liittyvä viestintä– toimistomme vastaa asiantuntijatyöstä sekä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta jäsentemme kanssa. Tähän sisältyy työskentely yhdistyksemme toimikunnissa ja asiantuntijaryhmissä sekä eri ryhmien välisen keskustelun koordinointi.

Toimikunnat ja asiantuntijaverkostot 

Jäsenyrityksemme edustajat toimivat toimistomme asiantuntijatyön tukena yhdistyksemme toimikunnissa ja asiantuntijaryhmissä. Toimisto koordinoi eri ryhmien välistä keskustelua.
  • Toimikunnat avustavat yhdistyksen hallitusohjelmatavoitteiden suunnittelussa ja niiden toteuttamisessa sekä valmistelevat yhdistyksen kannanottoja käsillä olevissa asioissa.

  • Asiantuntijaryhmät työstävät ajankohtaisia erilliskysymyksiä.

Lääketeollisuus ry omistaa lääketiedon ja osaamisen kehittämiseen keskittyvän yhtiön Lääketietokeskus Oy:n.