Kansainväliset lääkemarkkinat

Suomi on osa kansainvälisiä lääkemarkkinoita

Suomi on osa voimakkaasti kansainvälistyneitä lääkemarkkinoita. Suomen myynti on noin 1,3 prosenttia Euroopan lääkemyynnistä. Maailman lääkemyynnistä maamme osuus on alle puoli prosenttia. Kansainvälisyys on nykyisin vahvasti mukana lääkeyritysten kaikessa toiminnassa. 

Vielä 1990-luvulla valtaosa lääkkeistä tutkittiin, tuotettiin ja myytiin Euroopan markkinoilla. Valtasuhde on hiljalleen muuttunut kahden viime vuosikymmenen aikana. Nyt USA johtaa alaa ja myös Japanin merkitys on kasvanut. Varsinkin tuotantoa siirtyy jatkuvasti enemmän Aasiaan. Euroopan on tehtävä töitä, jotta se pysyisi kehityksessä mukana.

Kansainvälisyys näkyy yritysten strategioissa

Lääkeyritykset eivät tee päätöksiä vain yhden maan tarpeita ajatellen – yrityksen on katsottava kokonaisuutta. Lääkemarkkinoinnissa tämä työ on tavallista vaativampaa.

Käytännössä kaikissa maissa yhteiskunta osallistuu jollain tavalla lääkkeiden kustannuksiin. Siksi yritysten on tunnettava hyvin eri maiden

  • korvausjärjestelmät
  • lainsäädäntö
  • terveydenhuoltojärjestelmät.

Paikallistuntemuksessa tytäryhtiöillä on tärkeä merkitys.

Suomessakin kansainvälistyminen näkyy yhä selkeämmin. Moni lääkeyritys on uudistanut organisaatiotaan siten, että kaikkien Pohjoismaiden toimintaa johdetaan yhdestä maasta käsin. 

Tilastoja:

Kansainvälisesti suurimmat lääkeyritykset 2012
Kansainvälisesti myydyimmät tuotteet 2011
Maailman lääkemarkkinat 1990-2012
EU:n lääkemarkkinoiden jakautuminen 2011
Lääketeollisuus työllistäjänä 1985-2011