Tutkimus ja tuotekehitys

Lääketutkimus tuo investointeja Suomeen

Lääkeyritykset ovat tehneet pitkään kliinisiä lääketutkimuksia Suomessa. Suomen toimintaympäristö ja ennen kaikkea korkeatasoinen osaaminen ovat tuoneet tänne satoja lääketutkimuksia vuosittain.

Lääke saa myyntiluvan vasta, kun lääkeyritys osoittaa uuden innovaation tehokkaaksi, laadukkaaksi ja turvalliseksi käyttäjille. Euroopassa suuri osa lääketeollisuuden investoinneista – noin 30 miljardia euroa – menee lääkkeiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Tutkimukselle hyvät olosuhteet

Lääketeollisuus ry on seurannut lääkealan tutkimusmääriä Suomessa yli 15 vuotta. Ne osoittavat, että Suomi on ollut pitkään kiinnostava maa lääketutkimuksen näkökulmasta.

Tutkimusmäärissä oli jonkin aikaa huolestuttavaa laskua. Investoinneissa päästiin kasvukäyrälle vuonna 2016 ja nyt lääkeyritysten investoinnit ovat vahvassa kasvussa Suomessa.

Kasvun taustalla vaikuttaa terveysalalla tehty pitkäjänteinen työ ja kasvuun tähtäävä strategia. Terveysalan kasvustrategia laadittiin vuonna 2014 työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kasvustrategia listaa keskeisimmät kehittämistoimet, joilla vauhditetaan terveysalan yritysten investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen Suomessa.

Terveydenhuollon rekistereitä ja muita tietovarantoja hyödyntävässä tutkimuksessa on  kansainvälisesti kasvava kysyntää, johon Suomella on hyvä mahdollisuus vastata.

Lisää aiheesta: Lääketutkimus

Tilastoja:

Investoinnit seuraavan kahden vuoden aikana 2017
Tutkimusten ja potilaiden jakautuminen 2017
Fimealle ilmoitetut uudet tutkimukset
Tutkimusmäärät ATC-luokissa 2017
Potilasmäärät ATC-luokittain 2017
Rekisteritutkimusten määrän muutos 2017

Tuotekehitysprosessi
Lääkkeen elinkaari