Lääkkeen arvo

Lääkkeellä on arvoa niin yksittäiselle potilaalle, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle ja yhteiskunnalle.

Lääkkeet tuovat ihmisille hyvinvointia ja parempaa elämänlaatua sekä pidentävät ihmisen elinikää. Uudet teknologiat ja innovatiiviset yksilölliset hoito sekä oikea-aikainen hoitoonpääsy, rokotteet ja potilaiden saama tuki parantavat jatkuvasti potilaiden hoitotuloksia.

Vaikuttavilla hoidoilla luodaan arvoa myös yhteiskunnalle. Se tapahtuu vaikuttamalla kokonaiskustannuksiin; vähentämällä sairauksien aiheuttamaa taakkaa ja pienentämällä tuottavuuden menetyksiä, kuten ennen aikaisista työkyvyttömyyseläkkeistä ja sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia. 

Lääkehoitojen ja hoidon kehittymisen avulla on saatu ikävakioitu kuolleisuus laskemaan ja lisätyövuosia yhteiskuntaan. Samalla, toisin kuin usein luullaan, lääkehoitojen osuus terveydenhuollon menoista on pysynyt varsin vakaana, se on noin 14-16% terveydenhuollon kokonaismenoista.

Samalla lääkehoitojen kehityksen ansiosta hoitokäytännöt jatkavat muutostaan vähemmän resurssipainotteiseksi – painopiste siirtyy avohoidon suuntaan.

Lääke- ja terveysalalla on myös mahdollista luoda yhteiskunnallemme talouskasvua tutkimuksen, innovaatioiden ja yhteistyön kautta. Yhteistyöllä voidaan vahvistaa terveysalan tutkimusta ja saada entistä enemmän investointeja Suomeen. Näin myös varmistamme erityisosaajien pysymisen ja työpaikat Suomessa tulevaisuudessakin.

Julkaisimme keväällä 2019 Lääkkeen arvo -selvityksen, joka tuo esiin lääkehoitojen hyödyn yhteiskunnalle. Selvitys kokoaa lääkekustannukset yksittäisten kuluerien sijaan kokonaisuudeksi ja tuo yhteen terveydenhuollon suorat ja epäsuorat kustannukset. Raportin on laatinut Nordic Healthcare Group Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta. Raportista on julkaistu päivitetty versio lokakuussa 2022. 

Lue lisää Lääkkeen arvo -raportistamme