Biologisen lääkkeen vaihtaminen ja potilaan neuvonta – mitä tulisi ottaa huomioon?

11.03.2024

Biologisen lääkkeen vaihtaminen ja potilaan neuvonta – mitä tulisi ottaa huomioon?

Valtakunnallisen lääkehoidon päivää vietetään 14.3. ja sen tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään ja omasta lääkehoidostaan. Lääkehoidon päivänä käydään keskustelua ajankohtaisista aiheista, kuten pian alkavasta biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta.

Lääkevaihto on käytäntö, jossa apteekissa voidaan vaihtaa lääkärin määräämä lääke edullisempaan, samaa vaikuttavaa ainetta saman määrän sisältävään valmisteeseen, mikäli se on potilaan edun mukaista.

Myös biologinen lääke voidaan huhtikuusta 2024 alkaen vaihtaa apteekissa samankaltaiseen, edullisempaan lääkkeeseen eli biosimilaariin. Biologiset lääkkeet tulevat apteekkivaihtoon portaittain kolmen seuraavan vuoden aikana. Apteekki voi vaihtaa biologisen lääkkeen vain Fimean vaihtokelpoisiksi arvioimiin biosimilaareihin. Lääkevaihdon tarve tarkastetaan apteekissa kuuden kuukauden välein ja biologisten lääkkeiden lääkemääräys on voimassa vain vuoden kerrallaan. Alle 18-vuotiaiden potilaiden lääkkeitä ei vaihdeta apteekissa.

Biosimilaarit sisältävät samaa vaikuttavaa ainetta kuin alkuperäiset biologiset lääkkeet, mutta ne eivät kuitenkaan ole valmisteina täysin identtisiä. Mitä potilaan neuvonnassa tulisi ottaa huomioon?
 

Lääkevaihtoon liittyvien huolien vähentäminen


Potilaan näkökulmasta lääkkeen apteekkivaihto voi herättää huolta ja epävarmuutta. Monet potilaat ovat tottuneet tiettyyn lääkitykseen ja sen aiheuttamiin vaikutuksiin, ulkonäköön ja käyttötapaan. Sen vuoksi vaihto toiseen valmisteeseen saattaa aiheuttaa huolta siitä, että uusi lääke ei toimikaan yhtä hyvin tai että siihen liittyy enemmän tai hankalampia sivuvaikutuksia. Myös mahdollinen uusi annostelulaite saattaa askarruttaa potilasta. Ammattilaiset apteekissa opastavat potilasta antolaitteen käytössä ja potilaan on aina myös itse hyvä pyytää neuvontaa, jotta lääkehoito toteutuu oikein ja turvallisesti. 

Mahdollisia huolia helpotetaan varmistamalla, että potilas on saanut riittävästi tietoa oman lääkkeensä vaihdosta ja että hän ymmärtää, miksi lääke apteekissa vaihdetaan. Terveydenhuollon ammattilaisilla on avainrooli potilaan tukemisessa ja ohjaamisessa sekä tarvittaessa laiteneuvonnassa lääkevaihdon yhteydessä. Hoitopaikassa on myös varmistettava, että potilas ymmärtää hoitoonsa liittyvät asiat ja osaa esimerkiksi oikean pistostekniikan.

Potilaalle on tarjottava riittävästi mahdollisuuksia keskustella huolistaan sekä saada tarvittavaa tukea ja seurantaa myös lääkkeen vaihdon jälkeen. Kaikista mahdollisista haittavaikutuksista on tärkeää raportoida lääkkeen myyntiluvanhaltijalle tai viranomaiselle. Potilaan on myös hyvä tietää, että hänellä on oikeus kieltäytyä oman lääkkeensä vaihdosta apteekissa sekä saada tietoa siitä, miten se mahdollisesti vaikuttaa esimerkiksi lääkkeen hintaan ja korvattavuuteen.
 

Eränumero on tärkeä


Biologisten valmisteiden kohdalla potilaan käyttämän biologisen valmisteen eränumero yksilöi potilaalla käytössä olevan lääkkeen ja siksi olisi tärkeää, että eränumero kirjataan potilaan tietoihin lääkkeen toimituksen yhteydessä apteekissa.
 

Potilaan kanssa yhteistyössä parhaaseen tulokseen


Potilaiden osallistuminen ja kokemusten jakaminen lääkevaihdon prosessissa voivat auttaa parantamaan hoitokokonaisuutta ja varmistamaan, että potilaiden tarpeet ja toiveet otetaan aina huomioon. Tällöin myös biologisen lääkkeen vaihto tapahtuu mahdollisimman turvallisesti, lääkehoito jatkuu keskeytyksettä ja potilaan hyvinvointi säilyy etusijalla.

Anu Aallos, Patient Safety & Medical Information Manager, GSK
Annikka Seitsalo, Patient Safety Lead, Roche
Lääke- ja potilasturvallisuusasiantuntijaryhmä, Lääketeollisuus ry


Valtakunnallisen lääkehoidon päivän päätapahtuma on Lääkehoidon päivä on joka päivä -webinaari, jonka kohderyhmänä ovat lääkkeiden käyttäjät ja heidän läheisensä, SOTE-ammattilaiset sekä alan opiskelijat. Maksuton webinaari on avoin kaikille, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Lisätiedot ja ohjeet osallistumiseen löydät Fimean verkkosivuilta.

Lisätietoja: 
Biologisten lääkkeiden lääkevaihto - Fimea.fi - Fimea
Listaus alkuperäisistä biologisista lääkkeistä ja niiden biosimilaareista Fimean lääkehausta: Lääkehaku - Fimea.fi - Fimea