EU:n rahoitus vauhdittamaan myös terveysalaa

20.06.2024 | Susanna Flaherty, Country Manager Finland, IQVIA

EU:n rahoitus vauhdittamaan myös terveysalaa

Suomen terveysalan toimijoiden on oltava paremmin tietoisia EU:n rahoittamista terveyteen ja digitaaliseen terveyteen liittyvistä ohjelmista ja huomioitava nämä tulevaisuuden suunnitelmissaan.

Digitalisaatio ja terveydenhuolto kietoutuvat yhä enenevässä määrin toisiinsa. Toimialavertailussa terveydenhuolto tuottaa kaikista suurimman tietomäärän, ja terveydenhuollon toimijat ovat yhä taitavampia käyttämään saatua tietoa päätöksenteossa. Sosiaali- ja terveystiedot ovat myös kasvava innovaatioresurssi, ja EU:n jäsenvaltiot rahoittavat yhä enemmän hankkeita näiden tietojen yhdistämiseksi ja käyttämiseksi.

Jäsenvaltioiden suunniteltuja investointeja ovat kansallisten terveystietoalustojen ja niiden käytön parantaminen, mukaan lukien sähköiset potilastietojärjestelmät, data-analytiikka ja etäterveyspalvelut.

Koska EU:n terveydenhuoltomenot ovat noin 10 % BKT:sta ja yli 15 % julkisista menoista, voidaan sanoa, että terveydenhuolto on aliedustettuna valtioiden menojakaumassa.

Elpymis- ja palautumissuunnitelmassa (RRP= Recovery ja Recilience Plan) kahden avainpilarin eli vihreän kehityksen sekä digitalisaation kokonaisuudessa terveydenhuollon rahoitus vaihtelee suuresti EU-maiden kesken, mikä kertoo, etteivät jäsenvaltiot priorisoi terveydenhuoltoa johdonmukaisesti. Suomessa tuensaajille myönnetyn rahoituksen on arvioitu olevan noin 19 %.

EU:n uusi parlamentti ja komissio aloittavat neuvottelut unionin yhteisestä budjetista seuraavalle seitsenvuotiskaudelle. Näiden neuvottelujen tulos riippuu poliittisesta tahdosta ja näin ollen on tärkeää, että myös terveydenhuollon eri sidosryhmät tuovat näkemyksensä esille, kun politiikan ja rahoituksen prioriteeteista päätetään.

Kysymys on taloudellinen ja sillä on vaikutus terveydenhuoltoon. Valtioiden menot Euroopan unionissa ovat yli 7 biljoonaa euroa vuodessa ja sillä, miten näitä rahoja käytetään, on valtava vaikutus kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

EU:n rahoitusvälineiden käyttöön on valmistauduttava siten, että sidosryhmät olisivat sitoutuneet paremmin niiden käyttämiseen sekä tehokkuuden varmistamiseksi, ajatellen erityisesti terveydenhuollon digitaaliseen tulevaisuuteen.

Koko blogin voit lukea IQVIA:n sivuilta.