Euroopan roolia lääkkeiden valmistuksessa ja jakelussa on vahvistettava

01.07.2022 | Jenni Vuola, toimitusjohtaja, Sanofi Oy

Euroopan roolia lääkkeiden valmistuksessa ja jakelussa on vahvistettava

Koronapandemia aiheutti huomattavia haasteita lääkkeiden ja rokotteiden toimitusvarmuuteen. Yksi pandemian tärkeimmistä opeista lääketeollisuudelle on ollut Euroopan oman tuotanto- ja jakelukapasiteetin vahvistamisen välttämättömyys. Vain näin voidaan turvata, että kriittisiä lääkkeitä on aina saatavilla väestön terveyden turvaamiseksi.

Riippumattomuus muista maista ja pitkistä mannerten välisistä toimitusketjuista on tärkeää eurooppalaisen terveydenhuollon toimivuuden varmistamiseksi. Samalla alueemme pysyy myös maailmanlaajuisesti kilpailukykyisenä lääketeollisuuden toimijana. Muutos vaatii Euroopalta uudenlaisia, konkreettisia toimenpiteitä sekä esimerkiksi lääkkeiden ja rokotteiden valmistusriippuvuuksien yksityiskohtaista ymmärtämistä.

Viime vuosikymmenten aikana olemme tulleet halvempien kustannusten ajamina riippuvaisiksi Aasiasta hankituista lääkkeiden vaikuttavista ainesosista. Tilanne ei ole ollut kestävä, joten Sanofi perusti kaksi vuotta sitten Eurooppaan itsenäisen EUROAPI-yrityksen, joka on keskittynyt lääkkeiden vaikuttavien aineiden tuotantoon ja markkinointiin kolmansille osapuolille.

Yritys on yksi maailman suurimpia API-valmistajia ja sen tuotteet valmistetaan kuudessa eurooppalaisessa tuotantolaitoksessa Italiassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Unkarissa ja Ranskassa. Yhtiö listattiin tänä keväänä pörssiin ja sen tavoitteena on aloittaa yhteistyö Sanofin lisäksi myös muiden lääkeyritysten kanssa. 

Saatavuuden varmistamisen lisäksi tuotannon vahvistaminen Euroopassa tukee EU:n kasvustrategiaa edesauttaen alueen taloudellista toipumista ja luoden korkean tietotaidon työpaikkoja. Tuotannon painottuminen Eurooppaan tuo kuitenkin pakostakin kustannuspainetta ja siksi toimialalle tulisi ottaa käyttöön kannustimia investoida tuotantoon Euroopassa ja asia tulisi huomioida esim. lääkkeiden hankintamenettelyissä ja hinnoittelussa.

Euroopan on huolehdittava omasta kilpailukyvystään sekä luotava tieteelle ja teknologialle houkuttelevampi ympäristö, joka auttaa yrityksiä kehittämään uusia läpimurtoja globaaliin markkinaan.

Koronapandemia antoi meille monia oppeja, muun muassa sen, että pandemioihin ja biouhkiin täytyy varautua hyvin jo etukäteen. Lisäksi Euroopalla on todellinen tarve vahvistaa lääketeollisuuden tutkimus-, kehitys- ja valmistustoimintaa paikallisesti. Näin saamme kriittisten lääkkeiden toimitusketjuihin kestävyyttä, jotta toiminta ei häiriintyisi poikkeusaikoinakaan.

Jenni Vuola, toimitusjohtaja, Sanofi Oy